Intelligent Energi

45 mia. euro investeres i intelligente målere

24. juli 2014

EU’s Joint Research Center har benchmarket udrulningen af intelligente målesystemer i EU-landene. De vurderer, at der skal investeres for i alt 45 mia. euro i intelligente el- og gasmålere frem mod 2020. Fremdriften er godt nyt for at få optimal værdi af den vedvarende energi på sigt, mener Branchefællesskabet for Intelligent Energi.

Læs mere
EUEuropa

EU-mål vil bane vej for ambitiøs lovgivning

24. juli 2014

30 procent lavere energiforbrug var det klare signal, da EU’s energikommissær, Günther Oettinger, i går præsenterede EU-Kommissionens overordnede plan for energieffektivitet frem mod 2030. Forslaget blev generelt godt modtaget i Danmark, men Jørgen Skovmose Madsen, leder af Dansk Energis kontor i Bruxelles, ser en lang og stenet vej mod endelig vedtagelse af målet.

Læs mere
EU

Kommissionen: Øgede ambitioner for energieffektivisering

23. juli 2014

Det skaber værdi, når EU har ambitiøse, bindende mål for effektiv brug af energien. En ting er, at det styrker konkurrenceevnen hos vores virksomheder, noget andet at det mindsker EU’s energiafhængighed. Det konkluderer EU-Kommissionen nu i med afsæt i en aktuel rapport. Samtidig lægger man også op til at øge ambitionerne på energieffektivisering.

Læs mere
Energiselskaber

AURA vil guide forbrugeren gennem lys-junglen

22. juli 2014

AURA Energi er aktiv i et nyt EU-projekt, som skal hjælpe danskerne med at vælge den rigtige lyskilde.

Læs mere
Elbil

Afgiftsforhold for el- og brintbiler bør afklares nu

21. juli 2014

Transportinitiativer er afgørende for at nå vores CO2-reduktionsmål, og derfor bør el- og brintbiler også fritages for afgifter efter 2015, mener Dansk Energi.

Læs mere
 Energipolitisk Konference 2014

4sep

Energipolitisk konference: Smart energi – smart regulering

Overskriften for Energipolitisk Konference 2014 fokuserer på den fremtid, som er lige om hjørnet med et langt mere integreret energisystem. Inden længe skal forsyningsarterne spille endnu mere sammen – og her skal reguleringen spille med. Ud over den debat, så kan du også høre om skatte- og afgiftsanalysen og om hvad det kommende valgår bringer i dansk politik.

Læs mere