Nyhed

Fem vækstinitiativer kan skabe 9.800 danske job

15. april 2014

Færre omkostninger for energitunge virksomheder, en udvidet BoligJobordning og produktivitetsfremmende energi- og teleinfrastruktur er blandt de oplagte initiativer, når regeringen skal skabe fornyet vækst. Dansk Energi har prioriteret fem initiativer, som øger produktiviteten, giver nye jobs og fremmer de politiske mål.

Læs mere
NyhedBiomasse

Vejen ud af Putins klør

15. april 2014

Den tilspidsede situation i Ukraine prikker til EU's ømme punkt: energiafhængigheden af Rusland. Rusland sidder på godt en tredjedel af EU's gasforbrug og er også EU's dominerende leverandør af både kul og olie. EU's afhængighed af importeret olie, gas og kul vil fortsætte med at stige, medmindre vi skifter afgørende kurs. Men hvad skal vi gøre? Det svarer adm. direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard, på i et debatindlæg i Jyllands-Posten den 15. april.

Læs mere
Nyhed

Folketinget ønsker landstrøm til store skibe

14. april 2014

Giftig røg fra færger og krydstogtsskibe, som laver el til forbruget ombord, er en betydelig kilde til partikelforurening af eksempelvis NOx i flere større danske havnebyer. Et nyt lovforslag, som den 10. april fik massiv opbakning i Folketinget, vil sænke afgiften. Det er Dansk Energi positiv over for, for der venter en samfundsøkonomisk gevinst ved at bruge landstrøm rigtigt.

Læs mere
Biomasse

Biogas klar til at tage over

14. april 2014

Nu er det ikke længere kun naturgas fra Nordsøen og europæiske gasmarkeder, der når ud til de danske forbrugere. Klimavenlig biogas fra landbrugets gylle løber nu ud i naturgasnettet til gavn for private, erhvervskunder og kommuner. Det er glædeligt, at biogassen står klar til at tage over, når Danmark har brugt sine naturgasforekomster i Nordsøen, lyder det fra Dansk Energi.

Læs mere
NyhedAmager Power Station

Smugkik på energiaftalens analyser

11. april 2014

Torsdag var det muligt at få et smugkik på nogle af de resultater i energiaftalens analyser, som blev præsenteret i rammerne af i Ingeniørforeningens hus på Kalvebod Brygge. Analyserne er endnu ikke offentliggjort og afventer pt. grønt lys fra behandling i ministerierne.

Læs mere
 Energiens Topmøde 2014

Bliv udstiller på Energiens Topmøde 2014

Energiens Topmøde er en unik chance for at synliggøre netop din virksomhed over for centrale aktører i den danske energisektor. Vi tilbyder vores medlemmer og samarbejdspartnere at blive udstillere ved Energiens Topmøde 2014. Du er – som udstiller – også velkommen til at deltage i dagens faglige program.

Læs mere
 

New global trends in Energy Efficiency Finance

Vi skal tænke nyt om finansiering af energieffektiviseringer, hvis EU's og Danmarks ambitiøse klima- og energipolitiske mål skal indfries. For at nå målene skal der investeres 626 milliarder årligt i energieffektiviseringer (EE), men hvordan får man tiltrukket investorerne?

Læs mere