Giv energien videre

Der kan være både bedre kundeoplevelser og milliardstore gevinster i at høste synergier på tværs af el-, vand- og varmeselskaber, lyder konklusionen i en ny analyse fra Qvartz. Men tre typer reguleringer hæmmer gevinsterne og giver også hverdagsbøvl.

Vedvarende energis ustabile egenskaber er en stor udfordring for alle, der skal planlægge, hvordan man indretter elsystemer bedst muligt. Simuleringsværktøjet ’Balmorel’ bruges flittigt både i Danmark og udlandet, men hvad er det egentlig for en størrelse, og hvor kommer den fra? Morten Stryg fra Dansk Energis analyseenhed forklarer.

Endelig kom regeringens længe ventede analyse om overskudsvarme. Analysen indeholder en del positive takter, men undlader desværre at besvare spørgsmål, som stadig er aktuelle. Analysens anbefaling om at se nærmere på elafgifter er helt i tråd med, hvad Dansk Energi har påpeget længe. Analysen anbefaler også, at der bliver set nærmere på tariffer for anvendelse af el i varmepumper, men det er som at sparke en åben dør op. Dansk Energi har nemlig allerede iværksat et arbejde om modernisering af tarifferne.

Når Danmark efter alt at dømme skal skære i størrelsesordenen 35 mio. tons CO2 af udslippet i de ikke-kvoteomfattede sektorer i perioden 2021-2030, kan en ambitiøs elektrificering af transporten og opvarmning løfte omkring halvdelen af CO2-reduktionen. Det viser en ny analyse fra Dansk Energi, og det betyder alt andet lige, at byrden bliver mindre for landbruget. Men det kræver, at der kommer politik på plads, der fremmer elektrificeringen.

Hvad betyder det, når vi skal udbrede brugen af strøm til nye dele af samfundet? Ny analyse om elektrificerings potentiale for at sænke CO2-udledningen fremlægges 24. januar.