Giv energien videre

Hvad betyder det, når vi skal udbrede brugen af strøm til nye dele af samfundet? Ny analyse om elektrificerings potentiale for at sænke CO2-udledningen fremlægges 24. januar.

Kulprisen er steget, mens gasprisen er faldet. Det har bragt Europa tættere på det magiske punkt, hvor det er billigere at producere energi med gas frem for kul. Det vil være gavnligt for klimaet. Men hvis det skal være et langtidsholdbart skifte, kræver det en højere CO2-kvotepris, og derfor er torsdagens afstemning i EU-Parlamentets miljøudvalg vigtig.

Verdens el vil blive langt grønnere frem mod 2040. Og derfor skal den næste klimakamp være at bygge bro mellem den stadig grønnere el og den globale bilpark, bygninger og industri, fremgår det af den nye krystalkuglerapport, World Energy Outlook 2016, fra Det Internationale Energiagentur. Her vil Danmark have meget at vinde, hvis den danske energipolitik følger med og fokuserer på, hvordan vi anvender den grønne el bedre, mener Dansk Energi.

Om få år bortfalder støtten fra det såkaldte grundbeløb til decentrale fjernvarmeværker. Derfor har Dansk Energi set på, hvilken betydning grundbeløbet har for varmeprisen. Konklusionen er, at det vil ændre situationen markant for værkerne og dermed kundernes pris, når grundbeløbet udløber med 2018. Derfor bør man politisk sikre bedre vilkår for varmepumper for at undgå et stort prishop og hjælpe den grønne omstilling.

Danmark ryger helt til tops i FN’s årlige rangering af energisystemer. Stabilt politisk miljø, høj forsyningssikkerhed og en grøn omstilling, der er i god gænge fremhæves som Danmarks forcer i rapporten. Transportsektoren og høje energiafgifter er dog akilleshælen for Danmarks energisystem.