Giv energien videre

Stærke forbindelser til Jylland er en af forklaringerne på, hvordan det er lykkedes Samsø at indpasse store mængde vedvarende energi på øen – og dermed skabe sig en position som stjerne på den globale VE-himmel.

100 millioner kroner. Det er beløbet, som SEAS-NVE ekstraordinært tilfører udrulningen af fibernet i Region Sjælland. Halvdelen af midlerne skydes i en helt ny Fiberpulje, som bliver lanceret i dag mandag.

Energibranchen vil gerne bidrage til at realisere regeringsgrundlagets mål om vækst og grøn omstilling. Derfor hilser Dansk Energis direktør den nye regering velkommen og ikke mindst samarbejdet med og mellem erhvervsministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren samt finansministeren, der sammen skal forløse ambitionerne.

Den nye V-K-LA-regering lægger et ambitiøst vækstmål frem for Danmark. Samtidig tager regeringen et vigtigt skridt mod et grønnere energiforbrug, hvor den stadig grønnere strøm bliver udpeget som løsning. Det er fornuftigt og positivt, mener Dansk Energi.

Energi er et vigtigt eksporterhverv i Danmark, og der er 20 milliarder kroner mere at hente over de næste fem år, hvis klimaaftaler sætter yderligere skub i efterspørgslen på vedvarende energi. Det viser en ny analyse fra Dansk Energi. Men det kræver politisk velvilje og gode rammevilkår, hvis Danmark ikke skal blive overhalet af andre lande i konkurrencen om levere de rigtige løsninger, mener organisationen.