Giv energien videre

100 millioner kroner. Det er beløbet, som SEAS-NVE ekstraordinært tilfører udrulningen af fibernet i Region Sjælland. Halvdelen af midlerne skydes i en helt ny Fiberpulje, som bliver lanceret i dag mandag.

Energibranchen vil gerne bidrage til at realisere regeringsgrundlagets mål om vækst og grøn omstilling. Derfor hilser Dansk Energis direktør den nye regering velkommen og ikke mindst samarbejdet med og mellem erhvervsministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren samt finansministeren, der sammen skal forløse ambitionerne.

Den nye V-K-LA-regering lægger et ambitiøst vækstmål frem for Danmark. Samtidig tager regeringen et vigtigt skridt mod et grønnere energiforbrug, hvor den stadig grønnere strøm bliver udpeget som løsning. Det er fornuftigt og positivt, mener Dansk Energi.

Energi er et vigtigt eksporterhverv i Danmark, og der er 20 milliarder kroner mere at hente over de næste fem år, hvis klimaaftaler sætter yderligere skub i efterspørgslen på vedvarende energi. Det viser en ny analyse fra Dansk Energi. Men det kræver politisk velvilje og gode rammevilkår, hvis Danmark ikke skal blive overhalet af andre lande i konkurrencen om levere de rigtige løsninger, mener organisationen.

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning. Dermed har såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark fået en afgørende politisk håndsrækning, som vil blive til en milliardgevinst for det danske samfund. Dansk Energi er glad for, at et bredt politisk flertal i Folketinget har fundet sammen om en klog og ansvarlig PSO-aftale.