Giv energien videre

Der var bred enighed om at se på unødige regler og det bøvl, der begrænser forsyningsselskabernes mulighed for at arbejde på tværs af sektorer, da branche mødte politikere torsdag i København. Synergi-potentialet ved multiforsyning er op til to mia. kroner om året i Danmark, viser ny rapport.

Vi skal som EU-land skære CO2 i landbruget, transporten og den individuelle opvarmning. Det skal vi ikke købe os fra, men gøre hjemme. Og vi skal lade elsystemet være lokomotivet, der trækker indsatsen og skaber resultater i transporten og opvarmningen. Sådan lyder den - indtil videre - oversete konklusion i Energikommissionens rapport.

Dansk Energi har fem nedslagspunkter i Energikommissionens rapport. I vid udstrækning flugter kommissionens ambitioner med Dansk Energis energipolitiske ambitioner. Men rapporten efterlader et behov for en strategi for de danske kraftvarmeværker.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) styrker nu kontrollen af den politisk besluttede energispareindsats med 30 millioner kroner om året frem mod 2021. Et godt og nødvendigt initiativ, der forhåbentligt kan være med til at etablere et effektivt og stærkt tilsyn, mener Dansk Energi.

I foreløbigt tre måneder vil hulmursisoleringer ikke indgå i energiselskabernes energispareindsats. Det er besluttet på baggrund af en netop afsluttet særkontrol af hulmursisoleringssager. Dansk Energi bakker op om beslutningen, så der kan være tillid til ordningen.