Giv energien videre

Energiaftalens to puljer til fremme af partnerskaber og strategisk energiplanlægning (SEP) i kommunerne har været en succes.

Halvdelen af den længe ventede analyse af afgifter og tilskud på energiområdet er nu kommet, og energibranchen venter resten som sommerferielæsning, efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i sidste uge fortalte, at han venter en ”større analyse af energiafgifterne, som kommer i løbet af de kommende måneder”.

Gratis overskudsvarme, der kunne forsyne næsten 90 procent af Viborg, går op i varm luft. Det skyldes afgifter, som gør det billigere for Energi Viborg at afbrænde træflis, end at udnytte spildvarmen fra Apples nye datacenter i fjernvarmen. Helt skævt, mener Dansk Energis Lars Aagaard, der ugentligt efterlyser den længe ventede analyse af afgifter på energi hos danske politikere.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) opgiver i hvert fald i denne folketingssamling at erstatte det lovfæstede Energisparerådet med paneler, efter at lovudkastet har været udsat for omfattende kritik i høringen.

Aktivt brug af dagslys og LED-lyskilder på sygehuse, skoler, boliger og arbejdspladser gavner sundheden samtidig med, at samfundet effektiviserer sit energiforbrug. Sådan lyder filosofien bag en række forsknings- og udviklingsprojekter, der netop har fået støtte fra Dansk Energis ELFORSK-program.