Giv energien videre

Danske landmænd er underlagt krav om at begrænse ammoniak-udledningen fra fordampning i gylle. Med gyllekøling bliver fordampningen mindre, og den overskydende varme kan ved hjælp af varmepumper genanvendes. En ægte grøn win-win situation, der kan mærkes på landmændenes varmeregning.

Erfaringen fra den aflyste forsyningssikkerhedsafgift betyder, at indførelsen af en afgift på biomasse vil være vanskelig, fremgår det af et svar fra energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt. Han ser også forurening som konsekvens af en biomasse-afgift målrettet fjernvarme.

Stigende kulpriser på verdensmarkedet kan føre til højere elpriser i Danmark. Ærgerligt for forbrugeren, men godt for den grønne omstilling, lyder det fra Dansk Energi.

Landets mange varme- og kraftvarmeværker skal fra i år kunne bevise, at biomassen, de bruger, er bæredygtig.

Efter næsten to års arbejde kan DONG Energy i dag indvie det ombyggede Studstrupværk. Værket, der oprindeligt var et af landets største kulkraftværker, skal fremover fyre med bæredygtig biomasse. Ombygningen er et væsentligt skridt på vejen mod et grønt energisystem.