Giv energien videre

Fredag den 22. april var flere end 160 lande samlet til FN's klimakonference i New York for at underskrive klimaaftalen fra COP21 i Paris. Aftalen åbner op for mere eksport af dansk energiteknologi, men den stiller også nye krav til den europæiske og danske energipolitik. Det mener Dansk Energi, der derfor efterlyser et opgør med de danske energiafgifter.

Flere end 50 forskere, embedsmænd og virksomhedsrepræsentanter fra hele verden besøgte i sidste uge det sydøstlige USA for at sætte fokus på bioenergiens rolle i fremtidens energisystem. Dansk Energi repræsenterede Danmark sammen med Københavns Universitet, DONG Energy og Energistyrelsen.

Visionen om et fleksibelt energisystem, hvor grøn strøm fra vindmøller driver effektive eldrevne varmepumper bliver ikke virkelighed foreløbig. Langt de fleste vælger nemlig at installere et træpillefyr, når det gamle oliefyr skal udskiftes.

Borgerne i den vestfynske landsby Føns har opført et flisfyret varmeværk som det økonomisk rigtige alternativ til individuelle oliefyr. Hvis Folketinget ønsker fleksible varmepumper i hjemmene, skal reglerne laves om.

Kulforbruget er faldet med 31 procent i Danmark siden 2014. Det viser en ny analyse fra Energistyrelsen. Faldet skyldes blandt andet en omlægning i de store byer fra kul til bæredygtig biomasse i form af træpiller og træflis.