Giv energien videre

Der investeres i disse år over 10 mia. kroner i omstillingen fra kul og gas til bæredygtig biomasse på Danmarks kraftvarmeværker. Sammen med vind og sol udgør biomassen kernen i den grønne omstilling. Grønne kraftvarmeværker er garant for, at der også i fremtiden er varme i radiatoren og el i stikkontakten hele tiden. Det sætter Dansk Energi og Dansk Fjernvarme fokus på med en konference den 30. januar.

Danske landmænd er underlagt krav om at begrænse ammoniak-udledningen fra fordampning i gylle. Med gyllekøling bliver fordampningen mindre, og den overskydende varme kan ved hjælp af varmepumper genanvendes. En ægte grøn win-win situation, der kan mærkes på landmændenes varmeregning.

Erfaringen fra den aflyste forsyningssikkerhedsafgift betyder, at indførelsen af en afgift på biomasse vil være vanskelig, fremgår det af et svar fra energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt. Han ser også forurening som konsekvens af en biomasse-afgift målrettet fjernvarme.

Stigende kulpriser på verdensmarkedet kan føre til højere elpriser i Danmark. Ærgerligt for forbrugeren, men godt for den grønne omstilling, lyder det fra Dansk Energi.

Landets mange varme- og kraftvarmeværker skal fra i år kunne bevise, at biomassen, de bruger, er bæredygtig.