Giv energien videre

De danske statsskove leverer både rekreative åndehuller og træflis, der kan opvarme cirka 32.000 husstande. Naturstyrelsen har netop fået SBF-certificeret sin flisproduktion.

I Danmark er kulforbruget i vores energiforsyning faldet med 31 procent, alene siden 2014. Det skyldes især, at de store byers kraftværker smider kullene ud og fyrer med bæredygtige træpiller og træflis i stedet.

Bæredygtig biomasse er vejen mod CO2-neutralitet i København. Sådan lød det fra blandt andre teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, da HOFOR torsdag tog første spadestik til kraftværksblok Bio4, der skal stå klar til varme københavnerne fra 2020.

Danmarks frodige grønne enge kan blive for grønne og true vandmiljø, dyr og planters leveområder. Svaret på den udfordring kan være at høste engene og bruge græs og blomster til produktion af biogas.

Fredag den 22. april var flere end 160 lande samlet til FN's klimakonference i New York for at underskrive klimaaftalen fra COP21 i Paris. Aftalen åbner op for mere eksport af dansk energiteknologi, men den stiller også nye krav til den europæiske og danske energipolitik. Det mener Dansk Energi, der derfor efterlyser et opgør med de danske energiafgifter.