Giv energien videre

Bedre rammer for fusion og handel af selskaber inden for og mellem vores forsyningsområder. Det er forudsætningen for at indfri det store effektiviseringspotentiale, der er målet i regeringens forsyningssektorstrategi, skriver Karen Hækkerup og Lars Aagaard i fælles kronik i Børsen. Læs hele kronikken:

20. juli fremlægges EU-Kommissionens klimapakke med forslag om nationale CO2-reduktionsforpligtelser. For Danmark, som er gået forrest i omstillingen til et grønt energisystem, er det en oplagt lejlighed til at anvende vores store mængder vedvarende el i blandt andet transporten og opvarmning af bygninger. Det skriver vicedirektør for Dansk Energi, Anders Stouge, i dagens Børsen.

I dag er hovedparten af det danske distributionsnet ejet af elkunderne i fællesskab. Men er andelseje den bedste form for ejerskab eller kan andre aktører drive elnettet billigere og bedre? Dansk Energi inviterede til debat om ejerskab på Folkemødet.

Folkemødet satte rammen om 20 arrangementer med Dansk Energis deltagelse. Her kom energibranchen og politikerne rundt om energi som styrkeposition, som værdiskaber og ikke mindst som klimaløsning.

Der er betydelige gevinster ved at finde en smartere måde at finansiere den grønne omstilling på, end vi gør i dag, hvor vi betaler over elregningen. Det skriver Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi i Altinget i dag, i et debatindlæg.