Giv energien videre

Bedre rammer for fusion og handel af selskaber inden for og mellem vores forsyningsområder. Det er forudsætningen for at indfri det store effektiviseringspotentiale, der er målet i regeringens forsyningssektorstrategi, skriver Karen Hækkerup og Lars Aagaard i fælles kronik i Børsen. Læs hele kronikken:

Den ny strategi for forsyningsarterne har mange gode takter, og kompasset peger en kurs ud, som elnetselskaberne godt kan følge. De har allerede 10 års erfaring på den udstukne rute og har leveret markant faldende omkostninger og større leveringssikkerhed. Dog hviler strategiens beregninger for effektiviseringspotentiale for elnetselskaberne og fjernvarmeproduktion på en overvurdering af potentialet.

Høj leveringssikkerhed fra en stadig mere effektiv elbranche danner bagtæppe for den nye regulering, der lige nu er på vej gennem det politiske system.

Hvis man bruger gulerod frem for pisk, kan profit og lavere priser godt gå hånd i hånd til fordel for kunder. Så konkrete er erfaringerne fra elsektoren, fortæller Dansk Energis administrerende direktør, Lars Aagaard, i et længere interview med EnergiWatch, hvor han også fremhæver mulighederne for synergieffekter på tværs af forsyningssektorerne.

Hvis Danmark også i fremtiden skal sikre strøm i stikket 99,99 procent af tiden, kræver det et velfungerende europæisk elmarked og velfungerende forbindelser til vores naboer. Det skriver direktør for Energinet.dk i en kronik i Jyllands-Posten torsdag.