Giv energien videre

Solcelleejere skal kunne afregnes ens. Sådan lyder en opfordring fra Dansk Energi til Energistyrelsen. Årsagen er, at lovgivningen for de nettoafregnede solcellekunder ikke er afstemt i forhold de regler, der er til målere. Det kan sætte solcelleejere i en unødig klemme. Derfor arbejder Dansk Energi på en løsning.

Flere af landets store netselskaber oplever strømtyveri for millioner. Det er både helt almindelige familier, der snyder med strømmen, og folkene bag store skunk-laboratorier. Dansk Energi skønner på baggrund af tal indhentet fra medlemmer, at der bliver stjålet strøm for op til 50 millioner kroner årligt.

Standardiserede tariffer vækker glæde blandt elhandlere. Næste hurdle er at ensrette de cirka 50 netselskabers ofte forskellige betegnelser for en lang række ydelser, og her er et standardiseringsprojekt i gang.

Prisen på el er historisk lav, og konkurrencen på elmarkedet er benhård. Netselskaberne i Danmark er underlagt stram økonomisk regulering. Alligevel efterlades læserne af dagens Politiken med et fejlagtigt indtryk af, at netselskaberne kan hæve prisen og have ubegrænset indtjening på elnettet. Det er forkert.

SEAS-NVE hjælper med at etablere Danmarks hidtil største solcellepark. I starten af 2017 vil et soldrevet kraftværk på Lerchenborg Gods have en kapacitet på knap 44 MW og vil kunne producere 60 mio. kWh om året.