Giv energien videre

Dansk Energi udgiver eksempelsamling og opretter erfagruppe om relæer for at sikre, at elnetselskaberne fortsat har den viden, der skal til for at beskytte deres højspændingsnet.

En hollandsk undersøgelse har vist, at intelligente elmålere i nogle tilfælde har målt flere hundrede procent forkert, skriver Politiken torsdag. Forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi Jørgen S. Christensen fortæller her om risikoen for fejl i de målere, der er udrullet de seneste år i Danmark.

EU-kommissionen sidestiller lagring via batterier med produktionsudstyr, men det en for simpel betragtning, mener tyske og danske elnetselskaber.

NOE Net, Thy-Mors Energi Elnet og RAH Net huser det meste af Danmarks landmøllekapacitet og under ti procent af Danmarks elkunder. Tilslutning af vindmøller og solcelleparker betales af alle forbrugere, men en del af net-tabet og al drift og vedligeholdelse betales lokalt.

Et overvejende flertal af beslutningstagere i forsyningssektoren på vand-, varme og affaldssiden forventer yderligere konsolidering i de kommende fem år, viser en ny Ernst & Young-undersøgelse. Samtidig ses fusioner på tværs af forsyningsarter som sandsynlige – og det bør give anledning til at have bredere politisk fokus end konsolidering inden for én forsyningsart, mener Dansk Energi.