Giv energien videre

Den kunstige flaskehals i elmarkedet mod Tyskland, hvor tyskerne lukker af for dansk og nordisk eleksport har nået et nyt niveau af politisk bevågenhed. Det var tydeligt at mærke på repræsentanterne fra både de danske og tyske energiministerier, da Energistyrelsen i går torsdag var vært for en konference om dansk og tysk energipolitik.

Regeringen har spillet ud med en liste over besparelser i energiforliget. Dansk Energi noterer sig, at det er et forhandlingsudspil og appellerer til, at man finder fælles politisk fodslag om at holde retningen i energipolitikken, og at der bliver fundet en bred politisk enighed om en langsigtet, fornuftig finansiering af den grønne omstilling i Danmark.

Lanceringen af Engrosmodellen er gået godt, men datas vej gennem Datahubben gør, at kunderne får deres forbrugsdata langsommere end før. Engrosmodellen var et af dagens store temaer, da Netforum mødtes for anden gang.

Ny analyse peger på en finansiering af tilslutning af vindmøller til nettet, der vil tage hensyn til den langsigtede udbygning af elnettet. Det er en fornuftig tilgang, mener Dansk Energi, som peger på løsningsmodeller, der kan balancere hensyn til både net og vindudbygning.

Ny analyse fra Skatteministeriet om støtte til landvind konkluderer, at landvind er en af de billigste former for vedvarende energi, og at potentialet for at udbygge stadig er stort. Men støtten til landvind kan med fordel skrues sammen på en anden måde, som vil gøre det billigere for samfundet. Det vigtige er at gøre det så det flugter med virkeligheden pointerer, Dansk Energi.