Nyhed

Nyheder

Kom helt tæt på energisektoren med Dansk Energis nyhedsformidling

Mens Danmark er blandt de lande i EU, hvor prisen for grøn strøm er lavest, og hvor andelen af vedvarende energi er højest, er den danske transportsektor stadig klimaregnskabets sorte får. Transporten står i dag for godt en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Alligevel er transporten til at overse i regeringens klimapulje, som netop er blevet fordelt.

Den samlede danske CO2-udledning er faldet siden 1990, men udledningen fra transporten er blevet større, viser analyse fra Dansk Energi. Biltrafikken, som står for den største andel af CO2-emissionerne fra transporten, truer dermed Danmarks langsigtede målsætning om et fossilfrit samfund i 2050. Derfor skal bilafgifterne reformeres hurtigst muligt.

”Danmark som førende elbilnation” var titlen på det forslag, en række socialdemokrater stillede Folketinget ved udgangen af 2009. Forslaget omhandlede massiv udbygning af offentlig infrastruktur til elbiler samt en ambitiøs målsætning for antallet af elbiler i Danmark.

Prisen for den grønne omstilling fyldte, men der var også fokus på udfordringerne og for behovet for et solidt grundlag for en kommende politisk energiaftale, da Folketinget tirsdag debatterede det danske energisystem.

Danmarks økonomi- og indenrigsminister og formand for De Radikale, Morten Østergaard, ønsker at udfase olie og kul fra energiforsyningen, siger han i ny kampagne: Det handler om mennesker, og en grøn fossilfri fremtid er prisen værd. Elbiler er en vigtig del af løsningen, men det forudsætter politisk afklaring, understreger Dansk Energi.