Giv energien videre

Brint har af mange været fremført som central energibærer i fremtidens energisystem. Resultaterne af et EUDP-forskningsprojekt med involvering af Dansk Energis analyseenhed peger på, at brints gennembrud ikke er lige om hjørnet. Det bør give anledning til, at vi revurderer energiscenarier, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Omkring 200 mindre decentrale kraftvarmeværker forventes at opstille en fliskedel, hvis ikke rammerne for varmepumper forbedres meget snart. Det vurderer Dansk Energi. For ikke at misse endnu en chance for den politisk ønskede elektrificering, opfordrer Dansk Energi regeringen til at sikre, at de økonomiske rammer for varmepumper i fjernvarmen forbedres markant, før kraftvarmekravet ophæves for de mindre værker.

Energimarkedet skal styrkes igennem et integreret og veludbygget regionalt samarbejde om energi. Det er et af de centrale punkter i den initiativrapport, Europa-Parlamentet i går vedtog på plenarmødet i Strasbourg. Rapporten giver et stærkt mandat i de kommende forhandlinger om et nyt elmarked.

Jyske distributionsselskaber med 1,25 mio. slutkunder samarbejder om optimal drift og planlægning, så produktionen af vindmøllestrøm kan flyde de mest hensigtsmæssige veje fra Vestjylland til kunderne i øst.

Elprisen for august måned 2016 viser en gennemsnitspris i underkanten af 30 EUR/MWh. Sammenlignet med sidste år, er dette en prisstigning på ca. 25 procent. Vattenfalls svenske analytikere fremhæver, at prisstigningen blandt andet skyldes, at dette år var tørrere end det foregående. Og med mindre vand i de nordiske elve og floder, er der også mindre vand at producere elektricitet af.