Giv energien videre

El skal i højere grad bruges til opvarmning. Det er afgørende for at få mere ud af den stadigt grønnere strøm. Der er derfor behov for, at afgiftstrykket på el reduceres, og reguleringen af kraftvarmen reformeres, foreslår Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i fælles anbefalinger til en ny kraftvarmestrategi.

Regeringen lægger op til at ændre reglerne, så mindre skibe og både kan hente el fra land til lavere afgifter. Det fremgår i et skriftligt svar til skatteudvalget fra skatteminister Karsten Lauritzen. Udspillet får ros fra Dansk Energi, fordi det er godt for miljøet, og fordi vi generelt skal blive bedre til at bruge el til mere i såvel transport som varme.

Torsdag modtog Energinet.dk en ”Good Practice of the Year Award” for at have involveret lokale grundejere tidligt i processen, da transmissionsnettet i Nordvestjylland skulle udvides og kabellægges.

Verden står overfor en enorm opgave med at dreje investeringer bort fra fossile brændsler og over på øget energieffektivitet og vedvarende energi.

Best Green skal etablere ni større varmepumper i Horsens. Varmepumperne vil blive overvåget og styret sammen med eldrevne varmeanlæg hos bornholmske kunder som et led i forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0.