Giv energien videre

Vi skal som EU-land skære CO2 i landbruget, transporten og den individuelle opvarmning. Det skal vi ikke købe os fra, men gøre hjemme. Og vi skal lade elsystemet være lokomotivet, der trækker indsatsen og skaber resultater i transporten og opvarmningen. Sådan lyder den - indtil videre - oversete konklusion i Energikommissionens rapport.

Dansk Energi har fem nedslagspunkter i Energikommissionens rapport. I vid udstrækning flugter kommissionens ambitioner med Dansk Energis energipolitiske ambitioner. Men rapporten efterlader et behov for en strategi for de danske kraftvarmeværker.

El fra grønne energikilder er fremtidens brændstof – også i transporten, hvor elbiler skal have en central rolle. Det er et af fokuspunkterne fra regeringens Energikommission.

Danmark skal være et rigere og grønnere samfund, hvor det skal være nemmere at være energikunde, lyder Dansk Energis ambition. Energikommissionens netop offentliggjorte anbefalinger bakker i store træk den ambition op. Det kræver, at næste energiaftale gør op med den høje danske elafgift.

Den hurtigste og billigste vej til et klimaneutralt Europa er at elektrificere. Olie, kul og gas skal derfor skiftes ud med strøm, som hele tiden bliver grønnere og grønnere. Men skatter og afgifter står i vejen. Det var budskabet på en konference i Bruxelles 19. april.