Giv energien videre

Varmens Dag blev søndag markeret over hele landet. I hovedstaden bød dagen på en unik mulighed for at gå en tur under havnen i en ny fjernvarmetunnel.

I en ny afgørelse lægger Energitilsynet kraftige begrænsninger for tilladt forrentning af fjernvarmeselskabers indskudte kapital. Det står i stærk kontrast til behovet for investeringer til at udvikle sektoren i en stadig grønnere retning. Samtidig er det ude af trit med, hvad vi ser i andre lande.

Der bliver brændt mindre kul og mere rest- og udtyndingstræ af på de danske kraftvarmeværker. Sådan lød det på Christiansborg mandag eftermiddag hvor bæredygtig biomasse var til debat. Fra politisk side var der anerkendelse af biomassens betydning for danskernes forsyning af stabil kraftvarme og behovet for stabile rammer.

Varmt vand fra undergrunden kan være et kærkomment element i den grønne omstilling – men vi må have fokus på omkostningerne sammenlignet med andre grønne alternativer, lyder det fra Dansk Energi.

Fjernvarme, energibesparelser og varmepumper er tre væsentlige ingredienser i et fremtidigt fossilfrit energisystem. Sådan lyder det fra en af de forskere, der i to dage skal diskutere fremtidens energiforsyning i Aalborg. Vigtigt at tænke på tværs af forsyningsarterne og få brugt den stadigt grønnere strøm i opvarmningen, lyder det fra Dansk Energi.