Giv energien videre

Med overgangen til Engrosmodellen på det danske elmarked, afregnes samtlige danske elkunder af deres elhandler. Tidligere var der særskilt afregning fra netselsskabet, hvis man havde skiftet til en ny elhandler. Elhandlere står således nu altid for den fulde elafregning overfor danske elkunder. Opstarten forløb uden akutte problemer, men nogle kundegrupper må dog vente lidt længere på deres afregninger end de plejer, viser en rundspørge foretaget af Dansk Energi.

Energitilsynet er optimistisk, når de estimerer, hvad privatkunder kan opnå ved at skifte elleverandør, i deres netop offentliggjorte prisundersøgelse af elmarkedet. Det mener Dansk Energi, der opfordrer forbrugerne til at læse tallene med varsomhed.

Der er hård konkurrence på det danske elmarked og en intens kamp om kunderne. Konkurrence er godt, fordi det giver forbrugerne flere valgmuligheder, men der er i øjeblikket også telefonsælgere, der desværre vildleder elkunderne. Derfor har Dansk Energi lavet en række gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver kontaktet af en elsælger.

Omtrent hele Århus’ energiforbrug er barberet af det samlede danske energiforbrug i 2015. Det er resultatet af den energispareordning, der blev politisk besluttet i 2006 og som er firdoblet siden. Elnetselskaberne og fjernvarmeselskaberne løfter absolut mest i ordningen, som for tiden er uafklaret.

El skal i højere grad bruges til opvarmning. Det er afgørende for at få mere ud af den stadigt grønnere strøm. Der er derfor behov for, at afgiftstrykket på el reduceres, og reguleringen af kraftvarmen reformeres, foreslår Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i fælles anbefalinger til en ny kraftvarmestrategi.