Giv energien videre

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) styrker nu kontrollen af den politisk besluttede energispareindsats med 30 millioner kroner om året frem mod 2021. Et godt og nødvendigt initiativ, der forhåbentligt kan være med til at etablere et effektivt og stærkt tilsyn, mener Dansk Energi.

Ambitionen har længe stået klart: Danskerne skal høste gevinsterne ved mere sol og vindenergi i stikkontakten. Dansk Energis medlemmer har derfor rullet fjernaflæste elmålere ud og har længe efterspurgt, at myndighederne gør timeafregning mulig hos private husholdninger og mindre virksomheder. Nu er myndighederne kommet med en længe ventet udmelding, men den er ikke helt som håbet.

El er en del af løsningen på verdens klimaforandringer og ikke en del af problemet. Derfor sender det et forkert signal, når WWF lørdag aften opfordrer til at slukke lyset i forbindelse med klimakampagnen ”Earth Hour”. Det mener Dansk Energi og påpeger, at kampagnen bidrager til at fastholde en skattepolitik, hvor grøn strøm beskattes hårdere end gas og olie.

Både din økonomi, din uddannelse og dine forældre er med til at bestemme vores varmeforbrug, viser nye PhD-afhandlinger.

En hollandsk undersøgelse har vist, at intelligente elmålere i nogle tilfælde har målt flere hundrede procent forkert, skriver Politiken torsdag. Forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi Jørgen S. Christensen fortæller her om risikoen for fejl i de målere, der er udrullet de seneste år i Danmark.