Giv energien videre

Dansk politik bør tage et opgør med mantraet om, at vi skal lette skatten på arbejde og øge skatten på ressourcer – i og med det samlede skattetryk for lønmodtagerne består af begge dele. Sådan lyder det fra Dansk Energis administrerende direktør, Lars Aagaard, forud for regeringens 2025-møde på Marienborg onsdag. Ved at bruge den nytænkning ligger der en gevinst på 2,3 milliarder kroner for fødderne af den kreds, der i dag skal diskutere Danmarks økonomiske bæredygtighed frem mod 2025.

Danske husholdninger kan se frem til en lille stigning i rådighedsbeløbet, hvis PSO-betalingen flyttes fra elregningen til finansloven. Det viser beregninger fra skatteministeriet. Regeringens forslag vil samtidig lempe udgifter til erhvervslivet på 2,8-3,6 mia. kroner om året – og det vil gavne Danmarks konkurrenceevne.

Med overskriften ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” har regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjort den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi frem mod 2020. Dansk Energi hilser udspillet velkommen og bemærker, at strategien for alvor sætter fokus på betydningen af digital infrastruktur i fremtidens Danmark, hvor flere og flere aktiviteter i det digitale samfund vil kræve en ordentlig bredbåndsforbindelse.

Lanceringen af Engrosmodellen er gået godt, men datas vej gennem Datahubben gør, at kunderne får deres forbrugsdata langsommere end før. Engrosmodellen var et af dagens store temaer, da Netforum mødtes for anden gang.

Regeringen foreslår en langsigtet løsning for finansieringen af den grønne omstilling. Ved at flytte PSO-betalingen væk fra elregningen skabes en milliardgevinst for samfundet. Samtidig kan den stadigt grønnere strøm i højere grad erstatte fossile brændsler, eksempelvis i transport, opvarmning og industri.