Giv energien videre

EU-Kommissionen lancerer i dag ikke mindre end otte lovforslag, der skal styrke elmarkedet, sikre udbygning af vedvarende energi og reducere energiforbruget i industri og bygninger. Det er den mest omfattende lovpakke på energiområdet nogensinde i EU.

Energinet.dk og de jysk-fynske elnetselskaber har afprøvet teknologi og procedurer i en fælles beredskabsøvelse. Hos Eniig blev øvelsen gennemført med glødende engagement.

Energibranchen vil gerne bidrage til at realisere regeringsgrundlagets mål om vækst og grøn omstilling. Derfor hilser Dansk Energis direktør den nye regering velkommen og ikke mindst samarbejdet med og mellem erhvervsministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren samt finansministeren, der sammen skal forløse ambitionerne.

Skal Energinet.dk både udforme regler og føre tilsyn med el- og gasselskabernes it-sikkerhed? Fem partier i Folketinget er skeptiske over for dobbeltrollen, som et nyt lovforslag lægger op til.

Nordea-analytiker mener, at Det Internationale Energiagentur (IEA) er for konservativ i sin vurdering af teknologier, der kan presse olieforbruget ned.