Giv energien videre

EU vil skrue op for it-sikkerheden: Ekspertgruppe kommer med anbefalinger til en fælleseuropæisk strategi for cybersikkerhed i energisektoren. Dansk Energi har leveret input og følger det videre arbejde tæt.

Europa-Parlamentet og EU's medlemsstater er nået til en foreløbig aftale, der skal sikre Europas gasforsyning. Aftalen tager afsæt i ønsket om høj energisikkerhed, solidaritet og tillid, og det betyder blandt andet øget regionalt samarbejde og indførelse af en ny solidaritetsmekanisme.

El- og naturgassektoren står overfor nye, skærpede myndighedskrav på it-sikkerhedsområdet. De nye krav skal implementeres fra 1. september, men myndighederne har ikke meldt ud, hvad kravene kommer til at indeholde. En uholdbar situation, som Dansk Energi nu har rettet henvendelse til Energistyrelsen om.

Dansk Energi har fem nedslagspunkter i Energikommissionens rapport. I vid udstrækning flugter kommissionens ambitioner med Dansk Energis energipolitiske ambitioner. Men rapporten efterlader et behov for en strategi for de danske kraftvarmeværker.

Danmark skal være et rigere og grønnere samfund, hvor det skal være nemmere at være energikunde, lyder Dansk Energis ambition. Energikommissionens netop offentliggjorte anbefalinger bakker i store træk den ambition op. Det kræver, at næste energiaftale gør op med den høje danske elafgift.