Giv energien videre

Den kunstige flaskehals i elmarkedet mod Tyskland, hvor tyskerne lukker af for dansk og nordisk eleksport har nået et nyt niveau af politisk bevågenhed. Det var tydeligt at mærke på repræsentanterne fra både de danske og tyske energiministerier, da Energistyrelsen i går torsdag var vært for en konference om dansk og tysk energipolitik.

Tænk regulering på tværs, se ud og hav blik for innovationen, kunderne og markedet. Sådan kan Dansk Energis oplæg til Energikommissionen i dag kondenseres.

EU-Kommissionen blåstemplede i dag Energinet.dk’s indkøb af elreserver på Sjælland i 2010. Afgørelsen hjælper til at afklare reglerne for, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet i elnettet.

Energiens Topmøde 2016 handler om nye anbefalinger til energipolitikken efter 2020. I et stadig grønnere energisystem skal vi spørge os selv, om det fortsat giver mening, at alle kilowatttimer skal spares på i alle timer.

I dag mødes EU’s miljø og fødevareministre I Bruxelles for at diskutere EU’s klimaregulering for de sektorer, som ikke er underlagt EU’s kvotehandelssystem. De rigeste EU-lande står til at skulle gøre mest, hvilket kan få konsekvenser for konkurrenceevnen i det danske landbrug. Dansk Energi opfordrer derfor til øget fokus på elektrificering, som rummer stort potentiale i transportsektoren og opvarmningen af bygninger.