Giv energien videre

Verdens største virksomheder har ambitiøse mål for deres køb af vedvarende energi. De er samtidig åbne over for at samarbejde med forsyningsselskaber og andre leverandører for at sikre omkostningseffektiv levering af den grønne energi. Det er et af fokusområderne, når Letha Tawney under overskriften ”Catching the Wave: Growing Corporate Demand for Renewable Energy” taler i hovedsporet på Energiens Topmøde 9. juni.

Det danske samfund bliver stadig bedre til at holde hus med energiforbruget takket være en række innovative virksomheder. På Energiens Topmøde den 9. juni hædrer Dansk Energi med ELFORSK Prisen 2016 et udviklingsprojekt, der kan skabe nye energibesparelser i erhvervslivet eller den offentlige sektor.

Energien bliver digital. Forbrugsdata udveksles mellem markedsaktører via fjernaflæste målere og den fælles DataHub, og nye forbrugsapparater er i stigende grad er forbundet til The Internet of Things. Samtidig investerer energiselskaber stort i digital infrastruktur og nye løsninger. Energiens Topmøde 2016 sætter fokus på de nye muligheder med særligt spor om digitalisering.

Energiens Topmøde 2016 handler om nye anbefalinger til energipolitikken efter 2020. I et stadig grønnere energisystem skal vi spørge os selv, om det fortsat giver mening, at alle kilowatttimer skal spares på i alle timer.

Energiens Topmøde 2016 handler om nye anbefalinger til energipolitikken efter 2020. I et stadig grønnere energisystem skal vi spørge os selv, om alle energibesparelser er lige gode? Dansk Energi mener, at der er behov for at nytænke energispareindsatsen.