Nyhed

Nyheder

Kom helt tæt på energisektoren med Dansk Energis nyhedsformidling

EU’s medlemslande barsler med sanktioner mod Rusland. Men der er stadig langt til en handelskrig på energi, vurderer flere eksperter i dag i Politiken, fordi EU selv er udsat økonomisk. Et afgørende skridt for Europas energifremtid tages, når EU’s stats og regeringschefer mødes den 20.-21.marts for at diskutere klima- og energipolitik.

Eksport af danske energiteknologier er faldet i første halvår af 2013 sammenlignet med første halvår 2012. I alt lyder faldet på 11 procent, når man sammenligner de to halvår.

Forsyningssituationen for gas forventes at blive anspændt i de kommende år. Naturgasleverancerne fra Nordsøen er for nedadgående og først når Hejre-feltet kommer i produktion – forventeligt i løbet af 2015 – kommer der mere soliditet i forsyningen. Det fremgår af Energinet.dks rapport ”Gas i Danmark 2014”.

Energinet.dk har netop indviet en ny gasledning til Tyskland samt en kompressorstation. Den skal sende gassen videre rundt i hele det danske gassystem. Udbygningen medvirker til at øge forsyningssikkerheden for de danske gasforbrugere, mener Dansk Energi.

Elsektoren står overfor en betydelig ændring, når den såkaldte engrosmodel indføres. Det vil betyde, at alle elkunder kun får én elregning i modsætning til i dag. Ændringen er omfattende og derfor er det centralt, at alt er klar inden modellen lanceres. Energistyrelsen, Energinet.dk og Dansk Energi skal derfor analysere behovet for mere tid til at implementere de omfattende ændringer.