Giv energien videre

Regeringens forslag til en forsyningsstrategi og den afledte debat vækker minder hos Dansk Energi. Der er både gode og dårlige erfaringer at dele. Den gode er, at mange bekymringer viste sig ubegrundede, da elsektoren først blev liberaliseret. Men reguleringen ikke er perfekt – og der er god grund til at øge fokus på gode dynamikker frem for tal for at få effektiviseringer i hus i en ny regulering.

Socialdemokraternes oplæg til forhandlinger om Danmarks økonomi, frem mod 2025, indeholder på energiområdet et fornuftigt fokus på fjernelse af PSO’en og midler til energiforskning. Begge elementer er afgørende for Danmarks fremtidige vækst og velstand.

Imens industrien jubler over regeringens forslag om at fjerne PSO-afgiften fra elregningen, siger Klimarådet, at en øget CO2-udledning vil gå ud over de danske klimamålsætninger. Men Klimarådets tunnelsyn og kortsigtede meldinger gavner ikke klimaet, mener Dansk Energi.

Omkring 200 mindre decentrale kraftvarmeværker forventes at opstille en fliskedel, hvis ikke rammerne for varmepumper forbedres meget snart. Det vurderer Dansk Energi. For ikke at misse endnu en chance for den politisk ønskede elektrificering, opfordrer Dansk Energi regeringen til at sikre, at de økonomiske rammer for varmepumper i fjernvarmen forbedres markant, før kraftvarmekravet ophæves for de mindre værker.

”Spændende”, ”flot” og ”vigtigt med grøn strøm”. Sådan lød det fra nogle af passagerne, da DONG Energy lørdag sejlede de første af 7.400 danskere på safari til en havvindmøllepark.