Giv energien videre

Energien bliver digital. Forbrugsdata udveksles mellem markedsaktører via fjernaflæste målere og den fælles DataHub, og nye forbrugsapparater er i stigende grad er forbundet til The Internet of Things. Samtidig investerer energiselskaber stort i digital infrastruktur og nye løsninger. Energiens Topmøde 2016 sætter fokus på de nye muligheder med særligt spor om digitalisering.

Energiens Topmøde 2016 handler om nye anbefalinger til energipolitikken efter 2020. I et stadig grønnere energisystem skal vi spørge os selv, om det fortsat giver mening, at alle kilowatttimer skal spares på i alle timer.

I dag mødes EU’s miljø og fødevareministre I Bruxelles for at diskutere EU’s klimaregulering for de sektorer, som ikke er underlagt EU’s kvotehandelssystem. De rigeste EU-lande står til at skulle gøre mest, hvilket kan få konsekvenser for konkurrenceevnen i det danske landbrug. Dansk Energi opfordrer derfor til øget fokus på elektrificering, som rummer stort potentiale i transportsektoren og opvarmningen af bygninger.

Torsdag fremlagde regeringen den energipolitiske redegørelse for 2016 for Folketinget. Selve redegørelsen ofrede ikke meget krudt på, hvordan grøn strøm skal anvendes til mere – men det gjorde Folketingets energiordførere til gengæld.

Halvdelen af den længe ventede analyse af afgifter og tilskud på energiområdet er nu kommet, og energibranchen venter resten som sommerferielæsning, efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i sidste uge fortalte, at han venter en ”større analyse af energiafgifterne, som kommer i løbet af de kommende måneder”.