Giv energien videre

Det var et stykke ”energipolitisk danmarkshistorie”, da et bredt politisk flertal for fem år siden kunne udstikke rammerne for Danmarks energisystem frem mod 2020 – og vise retningen helt frem mod 2050. Siden er vi kommet langt mod målet, men særligt ét område halter, mener Dansk Energi.

Hvis ikke der sker noget meget drastisk, er CO2-kvotemarkedet så dybt i knæ, at det ikke vil levere faktiske CO2-reduktioner på denne side af 2050, konkluderer Klimarådet i ny rapport. Milliard-puklen af overskydende kvoter betyder også, at ”vandsengs-argumentet”, der siger at sparet CO2 i Danmark blot vil blive udledt et andet sted, er sat ud af kraft. Grønne investeringer i Danmark har en reel klimaeffekt, fremgår det af Klimarådets rapport.

Hvordan ser fremtidens energi ud uden nye tiltag? Andelen af vedvarende energi vil falde, CO2-udledningen vil stige, og vi er langt fra at nå klimamålene. Sådan lyder det fra chefkonsulent i Dansk Energi Torsten Hasforth, der har set på den fremskrivning af Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledninger af drivhusgasser frem mod 2030, som Energistyrelsen udgav mandag. Se fem konsekvenser af en energipolitik uden nye initiativer og aftaler.

Bæredygtig produktion af biomasse til energi er mulig uden negative konsekvenser for miljø og fødevareproduktion. Det slår over 125 forskere og IEA Bioenergy fast mandag.

Ambitionen om at nå 50 procent vedvarende energi kræver politisk handling nu. Det er vigtigt, at initiativer ikke afventer en ny energiaftale og dermed giver handlingslammelse på den korte bane.