Giv energien videre

Natur, miljø og klima er ny på top 3-listen over emner, der optager vælgerne sammen med traditionelle kerneopgaver som ældrepleje og folkeskole.

Nu får kunderne bedre mulighed for at vælge bionaturgas på et oplyst grundlag og forstå hvilken effekt forskellige produkter har på klimaet. Samtidig er branchedeklareringen en rettesnor for sælgerne til markedsføringen af produkterne.

I disse måneder stikker elfærger til havs på Øresund, og flere er på vej. Det sker som en direkte konsekvens af, at Folketinget for tre år siden satte elafgiften for skibsfart ned. Det glæder Dansk Energi og Radikale Venstre, som mener erfaringerne med lavere elafgift bør bredes ud.

Når danskerne skal til Dalarne og svenskerne til Danmark, så kan turen gøres med verdens største elfærge. Inden udgangen af juni vil Øresundsfærgen Tycho Brahe nemlig sejle på el, og derefter bliver det færgen Auroras tur til at skifte diesel ud med den langt mere miljøvenlige el.

Ny regulering af store fyringsanlæg betyder store investeringer for tyske brunkulsværker. 65 danske anlæg er omfattet af reguleringen, der åbner op for øgede eksportmuligheder for danske virksomheder.