Giv energien videre

Bæredygtig produktion af biomasse til energi er mulig uden negative konsekvenser for miljø og fødevareproduktion. Det slår over 125 forskere og IEA Bioenergy fast mandag.

Dansk Energi tager initiativ til styrket samarbejde mellem europæiske elnetselskaber. Første skridt er et seminar sammen med State of Green i Berlin.

De færøske myndigheder har sammen med elektricitetsselskabet SEV og Dansk Energi arbejdet med en række scenarier for et energisystem uden olie. Vind, vand, sol, tidevand, pumpesystemer og batterier kan blive centrale elementer i elektrificeringen.

Den høje danske afgift på el kan ikke retfærdiggøres ud fra klimahensyn og fungerer i dag primært som indtægtskilde for staten. Derfor bør den sænkes med 70 procent. Sådan lyder anbefalingen fra Det Miljøøkonomiske Råd i en dugfrisk rapport. Dansk Energi mener, rådets anbefaling er fornuftig og bør give anledning til en bredere skattedebat.

Onsdag eftermiddag stemte et mindre flertal i Europa-Parlamentet ja til en delvis reform af EU's CO2-kvotemarked, ETS. Det får forhåbninger om, at kvotemarkedet kan bringes til live, til at spire.