Giv energien videre

På ét år har kineserne opstillet seks gange så meget vindenergi, som Danmark har gjort på 30 år. Ny dansk-støttet rapport giver et overblik over Kinas elsystem nu og frem til 2030.

Kampen for at nedbringe det store overskud af kvoter i EU’s CO2-kvotehandelssystem, står nu i Europa-Parlamentet. Den 8. december stemmer det magtfulde miljøudvalg om Parlamentets position. Forhandlingerne bliver afgørende for at skabe et effektivt incitament til grønne investeringer.

Hvor meget strøm bruger et datacenter? Hvorfor vælger store internationale virksomheder at placere deres datacentre i Danmark? Og hvad får vi ud af det? Dansk Energi svarer på otte hyppige spørgsmål om datacentre.

Nye EU-krav, der kunne have bragt varmeproducerende danske kraftværker i en alvorlig klemme, er blevet lavet om. Branchen roser Miljøstyrelsen for godt arbejde.

Den danske regering ønsker en yderligere reduktion af CO2-kvoter end, hvad EU-Kommissionen lægger op til frem mod 2021. Men det er svært at finde opbakning blandt de øvrige EU-lande til ”for alvor at reducere antallet af kvoter”, siger ministeren.