Giv energien videre

Onsdag eftermiddag stemte et mindre flertal i Europa-Parlamentet ja til en delvis reform af EU's CO2-kvotemarked, ETS. Det får forhåbninger om, at kvotemarkedet kan bringes til live, til at spire.

Indisk interesse for danske energiløsninger er resultatet af en mangeårig dansk satsning på forskning og udvikling. Skal vi fastholde vores energieksport, skal forskningen fortsat prioriteres, mener Dansk Energi.

Klimavisioner vækker genklang i Havanna: Viden fra Bornholm og Samsø skal sammen med erfaringer fra København og Sønderborg hjælpe Cuba fri for olie i elforsyningen.

53 stemmer for, 5 imod og 7 ikke afgivne stemmer. Det var resultatet i Europa-Parlamentets miljøudvalg, der torsdag vedtog en ambitiøs position til reform af EU’s CO2-kvotehandelssystem.

Fremover vil Dansk Energi være repræsenteret i Det Miljøøkonomiske Råd med egen plads. Et flertal i Folketinget står bag ændringen i rådets sammensætning.