Giv energien videre

Regeringens forslag til en forsyningsstrategi og den afledte debat vækker minder hos Dansk Energi. Der er både gode og dårlige erfaringer at dele. Den gode er, at mange bekymringer viste sig ubegrundede, da elsektoren først blev liberaliseret. Men reguleringen ikke er perfekt – og der er god grund til at øge fokus på gode dynamikker frem for tal for at få effektiviseringer i hus i en ny regulering.

Rigsrevisorerne har fundet en række fejl i regnskaberne hos både Energistyrelsen og hos Energitilsynet. Det betyder ifølge Rigsrevisionen, at forsyningsvirksomheder har betalt overpris, fordi der har været problemer med forvaltningen af gebyrordningerne.

Vi kan ikke fordele velstanden, før den er skabt. Det er budskabet fra Dansk Energi i en ny video. Under paraplyen Fem styrker for Danmark ønsker Dansk Energi at være med til at vende debatten.

Investeringer i elnettet udgør en syvendedel af de globale investeringer i energisektoren. Det viser ny rapport fra Det Internationale Energiagentur, IEA, som for første gang har opgjort de globale investeringer i energi.

Tyskland har ligesom Danmark fået dømt deres PSO-finansiering af vedvarende energi konkurrenceforvridende. Men tyskerne ser nu ud til at have fået en ny model godkendt af EU-Kommissionen. Modellen, der indebærer finansiering via elregningen og internationale udbud, er dog uholdbar for Danmark, fordi den vil hæmme en grøn elektrificering og resultere i et milliardtab.