Giv energien videre

Danskerne får flere tilbud at vælge iblandt, når de skal vælge elleverandør. Det giver skarp konkurrence på elmarkedet, som kommer kunderne til fordel i form af lavere priser og bedre kundeoplevelser, mener Dansk Energi.

En hjørnesten i den grønne omstilling af Danmark risikerer at gå i stå om et år, fordi støttesystemet udløber, uden at afløseren er på plads. Ministeren er skeptisk over for en overgangsordning og slår fast, at et nyt system skal domineres af udbud og teknologineutralitet.

Solcelleejere skal kunne afregnes ens. Derfor ønsker og arbejder Dansk Energi for, at lovgivningen for de nettoafregnede solcellekunder skal være afstemt i forhold til de regler, der er til målere. Dansk Energi har derfor i december 2016 budt et forslag ind til Energistyrelsen, som kan sikre, at solcellekunder ikke kommer i klemme. Forslaget afventer dog endnu styrelsens tilbagemelding.

I en ny afgørelse lægger Energitilsynet kraftige begrænsninger for tilladt forrentning af fjernvarmeselskabers indskudte kapital. Det står i stærk kontrast til behovet for investeringer til at udvikle sektoren i en stadig grønnere retning. Samtidig er det ude af trit med, hvad vi ser i andre lande.

Dansk Energi tager godt imod det arbejde, som regeringens ekspertgruppe lagde frem fredag, om principper og metoder til brug for en ny benchmarkingmodel i energibranchen. Der er tale om et omfattende arbejde, som illustrerer præcist, hvor komplekst det er at udarbejde principper for en ny model, der skal tage højde for så mange forskellige netselskaber.