Giv energien videre

Standardiserede tariffer vækker glæde blandt elhandlere. Næste hurdle er at ensrette de cirka 50 netselskabers ofte forskellige betegnelser for en lang række ydelser, og her er et standardiseringsprojekt i gang.

Kundeklager over misvisende markedsføring vokser hos Forbrugerombudsmanden. En lav kundetillid hæmmer den fair konkurrence på elmarkedet. Derfor opfordrer Dansk Energi i et brev, Forbrugerombudsmanden til at tage fat på klagerne.

Næsten alle danskeres betaling for at få transporteret el i nettet bliver fra årsskiftet opgjort via samme principper, viser en ny rundspørge blandt netselskaber.

Nord Energi ejer fortsat kunderne, selvom Eniig fremover skal tage sig af salg, service og drift i et nyt samarbejde, forklarer afdelingsdirektør i Nord Energi Christian Frost Lauritzen.

Energibranchen vil gerne bidrage til at realisere regeringsgrundlagets mål om vækst og grøn omstilling. Derfor hilser Dansk Energis direktør den nye regering velkommen og ikke mindst samarbejdet med og mellem erhvervsministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren samt finansministeren, der sammen skal forløse ambitionerne.