Giv energien videre

De danske elselskaber er centrum for en bred debat om kundeeje og investeringer disse dage, efter Jyllands-Posten i begyndelsen af august bragte en artikelserie. Dagens Energi stiller fire skarpe spørgsmål om elselskabernes investeringer.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) opfordrer til større forbrugerinvolvering i de andelsejede energiselskaber og afviser ønske om ekspropriation. Det hilser Dansk Energi på branchens vegne velkomment.

Danske elkunder betaler mindre for at få transporteret el end elkunder i vores nabolande, og samtidig er prisen på distribution af el faldet med godt 10 procent, når man fraregner de politisk pålagte omkostninger. Det er fakta, som er vigtige for perspektivering af Jyllands-Postens dækning af elnettariffer.

Er det en farbar vej at lade netselskaber lave aftaler med kunder og myndigheder om, hvad nettet skal kunne? Dansk Energi og Energistyrelsens direktør Morten Bæk debatterede på Energiens Topmøde.

Det giver milliardvækst for samfundet, skattelettelser for danskerne over en bred kam og grøn omstilling, hvis vi afskaffer elafgiften i Danmark. Sådan lyder det fra Dansk Energi, der i dag samler knap 800 erhvervsfolk fra energibranchen til Energiens Topmøde, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen er blandt talerne.