Giv energien videre

Formandskabet for EjerForbrugerforum i Dansk Energi er i fuld gang med formuleringen af et sæt nye anbefalinger for god selskabsledelse målrettet de forbrugerejede energiselskaber. Onsdag gav Jens Joel (S) sit bud på forventningerne til branchen.

Nordjyllandsværket i Aalborg har meldt sig ind i brancheorganisationen, hvor landets øvrige større producenter af kraftvarme også er repræsenteret.

Elnetselskaber, der har købt energibesparelser af koncernforbundne selskaber, har betalt en lavere pris end andre. Det viser en gennemgang af priserne, som er relevant i forlængelse af Rigsrevisionens rapport om energispareordningen.

Henrik Poulsen har i de seneste fem år ført DONG Energy ud af finansielle problemer og gennemført visionen om at skabe Europas grønneste energiselskab. Søndag den 10. september fylder han 50 år.

Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, skriver i Børsen om de danske elnetvirksomheder - virksomheder, der drives efter en såkaldt indtægtsrammeregulering, og ofte er store koncerner.