Giv energien videre

En af energibranchens nøglepersoner, formand for SE, Jens Bahne Jørgensen, er død efter kort tids sygdom.

Monopolstatus forpligter. Derfor har landets elnetselskaber konstant fokus på at sikre en lige spillebane for alle spillere på elmarkedet. Dansk Energi oplever, at selskaberne gør deres til, at elnetselskabets hjælp og vejledning til netbrugerne er uvildig og adskilt fra service til elkunder på detail- og engrosmarkedet.

God selskabsledelse er en kompleks størrelse i en energibranche med mange forskellige ejerformer og både kommercielle og regulerede aktiviteter. Branchens nye folkelige EjerForbrugerforum satte emnet til debat.

Som nyudnævnt generalsekretær for EURELECTRIC bliver den største opgave at samle Europas energiindustri om en fælles vision, fortæller Kristian Ruby. Dansk Energi har spurgt om hans forventninger og forhåbninger for fremtidens elsektor.

nef Fonden har netop meldt sig ind i Dansk Energi og kommer med både netselskab, handelsselskab og fibervirksomhed.