Giv energien videre

Dansk Internet Forum (DIFO) varetager ansvaret for domænet ”.dk” og er dermed en central del af det danske internetsamfund. Nu har DIFO budt velkommen til Dansk Energi som nyt medlem i foreningen, der repræsenterer leverandører samt professionelle og private brugere.

Folketinget bakkede i store træk op om den nye elforsyningslov, der blev behandlet tirsdag aften. Dog var der bekymring over, om loven giver tilstrækkelig rum for innovation, og om håndteringen af omkostninger til transport af vindmøllestrøm i Vestjylland. Også praktikken i implementeringen af identitetsmæssige adskillelser blev problematiseret.

En af energibranchens nøglepersoner, formand for SE, Jens Bahne Jørgensen, er død efter kort tids sygdom.

Monopolstatus forpligter. Derfor har landets elnetselskaber konstant fokus på at sikre en lige spillebane for alle spillere på elmarkedet. Dansk Energi oplever, at selskaberne gør deres til, at elnetselskabets hjælp og vejledning til netbrugerne er uvildig og adskilt fra service til elkunder på detail- og engrosmarkedet.

God selskabsledelse er en kompleks størrelse i en energibranche med mange forskellige ejerformer og både kommercielle og regulerede aktiviteter. Branchens nye folkelige EjerForbrugerforum satte emnet til debat.