Giv energien videre

Den ny strategi for forsyningsarterne har mange gode takter, og kompasset peger en kurs ud, som elnetselskaberne godt kan følge. De har allerede 10 års erfaring på den udstukne rute og har leveret markant faldende omkostninger og større leveringssikkerhed. Dog hviler strategiens beregninger for effektiviseringspotentiale for elnetselskaberne og fjernvarmeproduktion på en overvurdering af potentialet.

Dansk Energi er kommet vidt omkring i første halvår 2016. Vi har skrevet om alt fra elbiler og Engrosmodel til Energiens Topmøde, og haft fokus på blandt andet varmepumper, Viking Link, afgifter og senest afstemningsresultatet fra Storbritannien.

På Energiens Topmøde i dag har Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik overrakt ELFORSK Prisen 2016 til virksomhederne Cotes og DryingMate samt til DTU og Teknologisk Institut. De fire parter har med deres STEAMREG-projekt udviklet en energieffektiv maskine, der blandt andet kan tørre mælkepulver og affugte haller til opbevaring af fødevarer.

Cirka 1.000 elkunder på Bornholm skal bidrage med nyttig viden om forbrugernes adfærd på elmarkedet og om, hvordan elforbruget kan flyttes til tidspunkter, hvor det gavner elsystemet.

De danske elnetselskaber yder et væsentligt bidrag til Danmarks vækst og økonomi i hele landet og ikke kun i de store byer. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse fra Damvad Analytics. Samlet set understøtter 100 job hos elnetselskaberne 120 job i andre brancher.