Giv energien videre

Danmark skal være et rigere og grønnere samfund, hvor det skal være nemmere at være energikunde, lyder Dansk Energis ambition. Energikommissionens netop offentliggjorte anbefalinger bakker i store træk den ambition op. Det kræver, at næste energiaftale gør op med den høje danske elafgift.

Den nye V-K-LA-regering lægger et ambitiøst vækstmål frem for Danmark. Samtidig tager regeringen et vigtigt skridt mod et grønnere energiforbrug, hvor den stadig grønnere strøm bliver udpeget som løsning. Det er fornuftigt og positivt, mener Dansk Energi.

Det er gode nyheder for dansk eksport, at COP22 i Marrakech viderefører ambitionerne fra COP21, hvor Paris-aftalen blev indgået. Det betyder nemlig, at den globale efterspørgsel på vedvarende energi vil fortsætte med at stige markant. For Danmark gælder det nu om at investere i udviklingen af fremtidens løsninger og vise, hvordan vi kan bruge den stadigt grønnere strøm til mere.

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning. Dermed har såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark fået en afgørende politisk håndsrækning, som vil blive til en milliardgevinst for det danske samfund. Dansk Energi er glad for, at et bredt politisk flertal i Folketinget har fundet sammen om en klog og ansvarlig PSO-aftale.

Den ny strategi for forsyningsarterne har mange gode takter, og kompasset peger en kurs ud, som elnetselskaberne godt kan følge. De har allerede 10 års erfaring på den udstukne rute og har leveret markant faldende omkostninger og større leveringssikkerhed. Dog hviler strategiens beregninger for effektiviseringspotentiale for elnetselskaberne og fjernvarmeproduktion på en overvurdering af potentialet.