Giv energien videre

Det er logisk og godt, at regeringen nu tager initiativ til en treårig eksportstrategi for energiteknologi. Men strategien må ikke betyde, at vi glemmer forskning og udvikling. Samtidig må vi sikre gode rammer for, at forsyningsselskaber kan bidrage til morgendagens successer, mener Dansk Energi.

Myndighedernes håndtering af Energispareordningen og kontrollen af den samt fokus på omkostningseffektivitet vil blive undersøgt af Rigsrevisionen. Dansk Energi har i en lang periode efterlyst en afklaring af ordningens fremtid blandt andet på baggrund af stigende omkostninger, og hilser derfor undersøgelsen velkommen og håber, den kan skabe sikkerhed for kunderne, for omkostningseffektiviteten samt et klarere regelsæt.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet tre nye bekendtgørelser, som skal erstatte de nuværende bekendtgørelser for elektriske anlæg som for eksempelvis transformerstationer og kabelanlæg. Bekendtgørelserne er netop godkendt af erhvervs-og vækstminister Troels Lund Poulsen (V).

Producenter, forhandlere og installatører af solceller og små vindmøller kan nu henvende sig til Dansk Energi, hvis de ønsker en lettere administrativ vej ind på det danske marked. Dansk Energi har netop overtaget håndteringen af positivlister for elanlæg på op til 50 kW fra Energinet.dk.

Nye digitale teknologier vil vende op og ned på energibranchen. I hvert fald hvis man tror oplægsholderne ved sporet om digitalisering på Energiens Topmøde: Digitaliseringen åbner for helt nye markeder og produkter. Vinderne bliver dem, som kan gribe digitaliseringens muligheder.