Giv energien videre

Danske virksomheder leverede sidste år varer og tjenester for 121 mia. kroner inden for vedvarende energi og energibesparelser. Det er en stigning på 6 procent i forhold til 2014. Dermed er energisektoren næsten to tredjedele af Danmarks samlede grønne produktion, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

48-årige Carsten Jakobsen fra Sikkerhedsstyrelsen fortæller om nye elsikkerhedsregler på seks fyraftensmøder rundt om i landet fra 31. oktober.

Samfundsøkonomien bliver forbedret, hvis PSO-afgiften bliver omlagt til Finansloven. Sådan lyder det fra Det Økonomiske Råd, der tirsdag udgav deres halvårlige rapport om dansk økonomi.

Det er logisk og godt, at regeringen nu tager initiativ til en treårig eksportstrategi for energiteknologi. Men strategien må ikke betyde, at vi glemmer forskning og udvikling. Samtidig må vi sikre gode rammer for, at forsyningsselskaber kan bidrage til morgendagens successer, mener Dansk Energi.

Myndighedernes håndtering af Energispareordningen og kontrollen af den samt fokus på omkostningseffektivitet vil blive undersøgt af Rigsrevisionen. Dansk Energi har i en lang periode efterlyst en afklaring af ordningens fremtid blandt andet på baggrund af stigende omkostninger, og hilser derfor undersøgelsen velkommen og håber, den kan skabe sikkerhed for kunderne, for omkostningseffektiviteten samt et klarere regelsæt.