Giv energien videre

Danmarks grønne omstilling kører i højt gear – bare ikke på transportområdet. Det skriver Information i dag. Afgifter på elbiler er en af grundene til, at vi ikke får mere af den stadigt grønnere strøm ind i transporten.

Prisen på el er historisk lav, og konkurrencen på elmarkedet er benhård. Netselskaberne i Danmark er underlagt stram økonomisk regulering. Alligevel efterlades læserne af dagens Politiken med et fejlagtigt indtryk af, at netselskaberne kan hæve prisen og have ubegrænset indtjening på elnettet. Det er forkert.

Energi-, forsynings- og klimaministeren hedder stadig Lars Christian Lilleholt (V), men regeringsgrundlaget er nyt. Det betyder ifølge ministeren, at vi går fra grøn realisme til grøn optimisme. Dansk Energi glæder sig over, at den nye regering vil bruge den stadigt grønnere strøm til mere, men påpeger, at afgifter står i vejen.

Den næste store danske klimaindsats ligger især i vores transport – ikke mindst set i lyset af EU-målene for de såkaldt ikke-kvoteomfattede sektorer, transport, industri og opvarmning. Med årets finanslov er der lagt ekstra pres på det mål – og behovet for en langsigtet grøn bilbeskatning.

Danske elforbrugere tynges af Europas højeste afgiftstryk. Derfor er der en milliardstor gevinst for det danske samfund ved at fjerne PSO’en fra elregningen. En gevinst, der hurtigt kan vendes til et tab, hvis man forlænger den nuværende ordning midlertidigt.