Giv energien videre

To tredjedele af danskerne ønsker, at elbiler fortsat skal være fri for registreringsafgift. Det viser en ny meningsmåling, foretaget for Ingeniørforeningen IDA blandt 2000 danskere. Kun hver tiende er imod afgiftsfritagelse til de miljøvenlige biler.

Salget af nye elbiler i Danmark er faldet dramatisk, siden elbiler fra nytår er blevet pålagt registreringsafgift. Kombineret med salget af brugte elbiler til udlandet, er antallet af elbiler i Danmark ikke steget siden nytår. Forkert udvikling, som må stoppes, når Christiansborgs partier til august skal evaluere elbilaftalen fra sidste år, mener Dansk Elbil Alliance.

Deltagerne på Energiens Topmøde sendte et klart signal til ministeren om, hvad der bør være det vigtigste element, når næste energiforlig forhandles: Skatte- og afgiftspolitikken skal indrettes, så vi får øget efterspørgslen på el fremfor fossile brændsler. Det er sådan, vi får vedvarende energi.

”Kom tilbage til efteråret, og sig hvad branchen vil”. Sådan opfordrede energi -, forsynings- - og klimaminister Lars Christian Lilleholt branchen på Energiens Topmøde til at sikre en effektiv og velfungerende forsyningssektor og spille ind i den forsyningssektorstrategi, der skal udformes i efteråret.

Den nye svenske energiaftale øger det nedadgående pres på de i forvejen lave elpriser på det nordiske elmarked – og øger dermed støttebehov til vedvarende energi i Danmark. Det sætter streg under behovet for at forbedre mulighederne for eksport af strøm ud af Norden. Og at strømmen bruges til mere – i transport, industri og opvarmning, vurderer Dansk Energi.