Giv energien videre

Grønland har ambitioner om at blive en bæredygtig ø med 90 procent vedvarende energi i 2030. Analyse fra Dansk Energi viser, hvordan solceller kan udnyttes mest hensigtsmæssigt i mindre byer og bygder.

Bloomberg ser med deres New Energy Outlook frem til et energisystem i 2040, hvor vind og sol står for halvdelen af verdens elkapacitet.

Kun Dansk Folkeparti støtter energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts (V) lovforslag, der sikrer mere elafgift end ellers fra solcellestrøm fra anlæg over 6 kW. Man tager imidlertid ikke fat om det problem, der skal løses, lød det fra S ved førstebehandlingen.

Høje afgifter på el og faldende priser betyder, at antallet af solcelleanlæg overhaler de politiske forventninger. Derfor har energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V) nu foretaget endnu et politisk hasteindgreb, der skåner statskassen for tabt provenu. Det er fjerde gang på få år, at ministeren griber øjeblikkeligt ind i forhold til solceller, og det får endnu en gang Dansk Energi til at efterlyse en langvarig løsning i form af nye energiafgifter.

Elkunder skal betale de omkostninger, de giver anledning til ved deres brug af elnettet. Det skriver energi-, forsynings- og klimaministeren i et svar til Danske Solcellejere og peger endvidere på, at arbejdet med at tage stilling til, hvordan solcelleejernes måling kan håndteres, ligger hos Energitilsynet.