Giv energien videre

Spektakulært vindmølle- og solcelleanlæg sætter Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet. Elnetselskabet RAH har etableret nødvendig infrastruktur – herunder ti kilometer højspændingskabel.

Dansk Energi har sammen med Gasdistributionsselskaberne i går valgt at sende et fælles brev til energi-, forsynings-, og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, i forbindelse med forhandlingerne af energispareindsatsen. Her slår begge parter fast, at de fortsat står bag det kompromisforslag for energispareforpligtelsen, som parterne sammen med Dansk Fjernvarme fremlagde 1. marts i år.

Producenter, forhandlere og installatører af solceller og små vindmøller kan nu henvende sig til Dansk Energi, hvis de ønsker en lettere administrativ vej ind på det danske marked. Dansk Energi har netop overtaget håndteringen af positivlister for elanlæg på op til 50 kW fra Energinet.dk.

Høje afgifter på el, kombineret med faldende priser på solceller og batterier gør det ganske attraktivt for danske elforbrugere at producere deres egen strøm. Men den voksende egenproduktion bagom elmålerne truer nu med at slå et milliardhul i statskassen. Samtidig er små solcelleanlæg med til at gøre den grønne omstilling dyrere.

Energiforsyningen bliver mere elektrificereret, mere forbundet, mere decentral og mere energieffektiv, forudsiger bestyrelsesformand og administrerende direktør Jean-Pascal Tricoire fra Schneider Electric under et besøg i Danmark.