Giv energien videre

Elkunder skal betale de omkostninger, de giver anledning til ved deres brug af elnettet. Det skriver energi-, forsynings- og klimaministeren i et svar til Danske Solcellejere og peger endvidere på, at arbejdet med at tage stilling til, hvordan solcelleejernes måling kan håndteres, ligger hos Energitilsynet.

Solcelleejere skal kunne afregnes ens. Derfor ønsker og arbejder Dansk Energi for, at lovgivningen for de nettoafregnede solcellekunder skal være afstemt i forhold til de regler, der er til målere. Dansk Energi har derfor i december 2016 budt et forslag ind til Energistyrelsen, som kan sikre, at solcellekunder ikke kommer i klemme. Forslaget afventer dog endnu styrelsens tilbagemelding.

Vedvarende energi har aldrig været billigere. I Sverige og Norge ses det på rekordlave priser på VE-certifikater.

Energiafgifter og tilskudssystemet er håndtag, der kan tages i brug for at nå regeringens mål om, at mindst 50 procent af vores energi skal være vedvarende i 2030. Det sagde ministeren på et samråd torsdag.

Flere og flere vindmøller skyder op, og private får installeret stadig flere solceller på de danske hustage. Den grønne omstilling vender også elnettet på hovedet. Derfor oplever en række selskaber, at de har flere nye, udækkede omkostninger til grøn omstilling.