Giv energien videre

Det er en god nyhed, at de danske netselskaber lige nu er ved at rulle fjernaflæste målere ud til elkunder i hele landet. De nye elmålere kommer nemlig til at dæmme op for det udbredte strømtyveri, som Danmarks Radio fortæller om i dagens nyheder.

Nordfyns Kommune har offentliggjort, at seks nordfynske bredbåndsprojekter nu etableres uden støtte fra bredbåndspuljen, selvom det ellers var planlagt, at husstandene skulle søge tilskud. 90 lokale bredbåndsambassadører har skabt opbakning til udrulning af fibernet, som dermed kan ske på markedsvilkår.

Energinet.dk og de jysk-fynske elnetselskaber har afprøvet teknologi og procedurer i en fælles beredskabsøvelse. Hos Eniig blev øvelsen gennemført med glødende engagement.

TotalFlex: Sådan gør vi fleksibilitet fra varmepumper og andre mindre apparater attraktive for elsystemet og elnetselskaberne.

Skal Energinet.dk både udforme regler og føre tilsyn med el- og gasselskabernes it-sikkerhed? Fem partier i Folketinget er skeptiske over for dobbeltrollen, som et nyt lovforslag lægger op til.