Giv energien videre

Danske virksomheder leverede sidste år varer og tjenester for 121 mia. kroner inden for vedvarende energi og energibesparelser. Det er en stigning på 6 procent i forhold til 2014. Dermed er energisektoren næsten to tredjedele af Danmarks samlede grønne produktion, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det Internationale Energiagentur, IEA, opjusterede i går deres forventning til grøn energi frem mod 2021. Det sker efter rekordstore investeringer i vindmøller, solceller og andre vedvarende energiteknologier i 2015.

Hvor meget strøm bruger et datacenter? Hvorfor vælger store internationale virksomheder at placere deres datacentre i Danmark? Og hvad får vi ud af det? Dansk Energi svarer på otte hyppige spørgsmål om datacentre.

Flere end 150 lande har i weekenden indgået en aftale om at udfase brugen af de såkaldte HFC-gasser. En beslutning, der kan give nye eksportmuligheder for Danmark og danske virksomheder, fordi vi er verdensførende på alternativer til de miljøskadelige gasser.

Kina har langt mere vindenergi end Danmark, men det danske elnet servicerer en større andel vind-el. Forskere og praktikere fra de to lande skal nu lære af hinanden.