Giv energien videre

El- og naturgassektoren står overfor nye, skærpede myndighedskrav på it-sikkerhedsområdet. Dansk Energi efterlyser mere klarhed omkring de kommende krav og frygter, at virksomhederne skal ud i en forhastet implementeringsproces. Det fremgår af det høringssvar, organisationen netop har afgivet.

Sikkerhed står højt på dagsordenen både hos EU-Kommissionen og i den danske energibranche. Chefkonsulent Peter Kjær Hansen fra Dansk Energi var onsdag i Bruxelles for at give sit ekspert-bidrag til European Cyber Security Organisation.

EUDP’s strategi for 2017-2019 er netop blevet offentliggjort. Global efterspørgsel og eksportmuligheder bliver pejlemærker i perioden.

Stærke forbindelser til Jylland er en af forklaringerne på, hvordan det er lykkedes Samsø at indpasse store mængde vedvarende energi på øen – og dermed skabe sig en position som stjerne på den globale VE-himmel.

Kamstrup skal producere en million elmålere, koordinere logistik for Danmarks største udrulning, sørge for samspil med Radius’ IT-system og varetage drift til 2034.