Giv energien videre

Et nyt projekt skal udvikle strømforsyninger, der kan omdanne vekselstrømmen i el-nettet til jævnstrøm, som kan lagres.

100 millioner kroner. Det er beløbet, som SEAS-NVE ekstraordinært tilfører udrulningen af fibernet i Region Sjælland. Halvdelen af midlerne skydes i en helt ny Fiberpulje, som bliver lanceret i dag mandag.

Indisk interesse for danske energiløsninger er resultatet af en mangeårig dansk satsning på forskning og udvikling. Skal vi fastholde vores energieksport, skal forskningen fortsat prioriteres, mener Dansk Energi.

Radius investerer omkring to mia. kr. i fjernaflæste elmålere. De skal gøre det lettere at være elkunde og skærpe konkurrencen mellem elhandlerne.

Elnet i verdensklasse sørger for, at der er el i stikkontakterne, selvom stormene raser. Større nedbrud er uhyre sjældne, og beredskabet er klart til at forebygge blackouts.