Giv energien videre

Billig el kan øge produktionen af biogas markant, men hvis ny og fleksibel teknologi skal slå igennem, kræver det ændrede rammebetingelser.

Regeringen lægger op til at ændre reglerne, så mindre skibe og både kan hente el fra land til lavere afgifter. Det fremgår i et skriftligt svar til skatteudvalget fra skatteminister Karsten Lauritzen. Udspillet får ros fra Dansk Energi, fordi det er godt for miljøet, og fordi vi generelt skal blive bedre til at bruge el til mere i såvel transport som varme.

”Copenhagen School of Energy Infrastructure” er et nyt initiativ fra CBS, der skal sikre forskning i digitalisering af energisystemet og regionalt samarbejde om energiinfrastrukturudbygning.

Digitalisering er en global megatrend – norske eSmart Systems vil gøre det let for forsyningsselskaber at nyttiggøre de mange data, der følger i kølvandet på fjernaflæste målere.

Antallet af kablede bredbåndsforbindelser på mindst 100 Mbit/s er mere end tredoblet fra 75.000 til 263.000 i løbet af 2015. Det skyldes især en opgradering af kabel-tv net og energiselskabernes fortsatte udbygning af fibernet i både byer og i mange landdistrikter. Det viser den helt nye telestatistik, som Energistyrelsen har offentliggjort.