Giv energien videre

EU vil skrue op for it-sikkerheden: Ekspertgruppe kommer med anbefalinger til en fælleseuropæisk strategi for cybersikkerhed i energisektoren. Dansk Energi har leveret input og følger det videre arbejde tæt.

El- og naturgassektoren står overfor nye, skærpede myndighedskrav på it-sikkerhedsområdet. De nye krav skal implementeres fra 1. september, men myndighederne har ikke meldt ud, hvad kravene kommer til at indeholde. En uholdbar situation, som Dansk Energi nu har rettet henvendelse til Energistyrelsen om.

Påsken 2017 bød på blæsevejr, men vinden kom af andre grunde i overskrifterne. DONG Energy og EnBW har nemlig givet nulbud i en ny tysk auktion på havvind. Det historiske nulbud bygger på en stærk tro på fortsatte omkostningsreduktioner for havvind og tiltro til, at EU's politikere tager klimaudfordringerne alvorligt.

…og sød musik opstår, hvis den lille virksomhed vel at mærke har en klar løsning på et veldefineret behov. Tre produkter blev udfordret af blandt andre adm. direktør Christian Stadil på ELFORSK’s innovationsdag.

Resultater fra ELFORSK og andre F&U-ordninger kan blive udbredt til boligforeninger med støtte fra en stor demonstrationspulje under Landsbyggefonden.