Giv energien videre

Administrerende direktør Fatih Birol: I har vist, at man kan have økonomisk vækst uden stigninger i CO2-udledningerne.

Kommissionens viceformand med ansvar for energiunionen deltog tirsdag i et rundbordsmøde med den danske energibranche og industri, hvor Europas energiinfrastruktur blev diskuteret. Her havde Dansk Energi en række konkrete anbefalinger med til bordet.

Tirsdag stemte Europa-Parlamentets industri- og energiudvalg om en betænkning om EU's energiinfrastruktur. I det vedtagne dokument efterspørger udvalgets medlemmer øget indsats på området fra EU's energiregulatorer og medlemsstater og på formulering af nye og mere intelligente mål.

Den jysk-tyske el-motorvej er indsnævret i en sådan grad, at det svarer til et eller to åbne spor på en ottespors fysisk motorvej, skriver vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi på Altinget.

Når danske elproducenter vil sende el nedover grænsen til Tyskland, er kablet blokeret 86 procent af tiden. Den grænsebom tager energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) aktion på. Han vil rejse sagen over for den tyske energiminister, oplyser Lars Christian Lilleholt i sit første interview som minister med Nyhedsbladet Dansk Energi.