Giv energien videre

Visionen med op til 7.000 ”kystnære” vindmøller midt ude i Nordsøen med forbindelse til både England, Danmark, Holland og Norge, kan hjælpe med at indfri havvinds potentiale i Nordsøen og forbedre sammenkoblingen mellem landene.

Den danske PSO-løsning er blevet godkendt af EU-Kommissionen. Som en del af aftalen har Kommissionen betinget, at Danmark øger transmissionskapaciteten til vores nabolande. Det sker ved udbygning af Østkystforbindelsen og opgraderinger i elnettet, oplyser ministeren.

SEAS-NVE hjælper med at etablere Danmarks hidtil største solcellepark. I starten af 2017 vil et soldrevet kraftværk på Lerchenborg Gods have en kapacitet på knap 44 MW og vil kunne producere 60 mio. kWh om året.

Med COBRA-kablet til Holland får Danmark bedre mulighed for at handle strøm med resten af Europa, hvor vi i dag er meget udfordret af tyske flaskehalse, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, da han mandag tog første spadestik.

Kun 11 procent af det vigtige kabel mellem Jylland og Tyskland var tilgængeligt det første halvår af 2016 viser nye tal fra Energinet.dk. Dermed indsnævres den vigtigste eksportrute for strøm fra Skandinavien fortsat, trods regeringens dialog med tyske myndigheder. Nu melder EU-Kommissionen sig i diskussionen.