Giv energien videre

Torsdag modtog Energinet.dk en ”Good Practice of the Year Award” for at have involveret lokale grundejere tidligt i processen, da transmissionsnettet i Nordvestjylland skulle udvides og kabellægges.

Administrerende direktør Fatih Birol: I har vist, at man kan have økonomisk vækst uden stigninger i CO2-udledningerne.

Kommissionens viceformand med ansvar for energiunionen deltog tirsdag i et rundbordsmøde med den danske energibranche og industri, hvor Europas energiinfrastruktur blev diskuteret. Her havde Dansk Energi en række konkrete anbefalinger med til bordet.

Tirsdag stemte Europa-Parlamentets industri- og energiudvalg om en betænkning om EU's energiinfrastruktur. I det vedtagne dokument efterspørger udvalgets medlemmer øget indsats på området fra EU's energiregulatorer og medlemsstater og på formulering af nye og mere intelligente mål.

Den jysk-tyske el-motorvej er indsnævret i en sådan grad, at det svarer til et eller to åbne spor på en ottespors fysisk motorvej, skriver vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi på Altinget.