Giv energien videre

Den kunstige flaskehals i elmarkedet mod Tyskland, hvor tyskerne lukker af for dansk og nordisk eleksport bliver løsnet med en ny politisk aftale.

F&U-projekt skal udvikle intelligente relæer, der automatiserer og effektiviserer højspændingsnettet. Bag projektet står Aalborg Universitet, Inopower og Nord Energi.

Informationer fra den nationale fejl- og afbrudsstatistik ELFAS kan styrke elnetselskabernes forretning, når de lægger strategi for investeringer i komponenter og systemer. Systematisk indberetning af data for 0,4 kV nettet rækker ti år tilbage, mens højspændingsnettene har leveret nøgletal i op til 50 år.

Visionen med op til 7.000 ”kystnære” vindmøller midt ude i Nordsøen med forbindelse til både England, Danmark, Holland og Norge, kan hjælpe med at indfri havvinds potentiale i Nordsøen og forbedre sammenkoblingen mellem landene.

Den danske PSO-løsning er blevet godkendt af EU-Kommissionen. Som en del af aftalen har Kommissionen betinget, at Danmark øger transmissionskapaciteten til vores nabolande. Det sker ved udbygning af Østkystforbindelsen og opgraderinger i elnettet, oplyser ministeren.