Giv energien videre

Best Green skal etablere ni større varmepumper i Horsens. Varmepumperne vil blive overvåget og styret sammen med eldrevne varmeanlæg hos bornholmske kunder som et led i forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0.

Varmepumper er en af nøglerne til den grønne omstilling. For at sikre, at kraftvarmeværkerne investerer klogt, når grundbeløbet bortfalder, anbefaler Klimarådet, at afgiften på el til varmepumper nedsættes snarest. Ni anlæg har modtaget særlig støtte for at få gang i de store varmepumper.

Hvis man har elvarme eller en varmepumpe, skal man med de nye regler på elmarkedet være opmærksom på, at man har registreret det rigtigt i BBR. Ellers går man glip af en lavere elvarmeafgift.

Visionen om et fleksibelt energisystem, hvor grøn strøm fra vindmøller driver effektive eldrevne varmepumper bliver ikke virkelighed foreløbig. Langt de fleste vælger nemlig at installere et træpillefyr, når det gamle oliefyr skal udskiftes.

Borgerne i den vestfynske landsby Føns har opført et flisfyret varmeværk som det økonomisk rigtige alternativ til individuelle oliefyr. Hvis Folketinget ønsker fleksible varmepumper i hjemmene, skal reglerne laves om.