Giv energien videre

Cirka 1000 bornholmske hjem lader deres varmepumper og el-radiatorer styre som en del af forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0.

Fjernvarme, energibesparelser og varmepumper er tre væsentlige ingredienser i et fremtidigt fossilfrit energisystem. Sådan lyder det fra en af de forskere, der i to dage skal diskutere fremtidens energiforsyning i Aalborg. Vigtigt at tænke på tværs af forsyningsarterne og få brugt den stadigt grønnere strøm i opvarmningen, lyder det fra Dansk Energi.

EcoGrid-EU-projektet har engageret 2.000 bornholmere og skabt international opmærksomhed. Med fyringssæsonen 2016/17 starter EcoGrid 2.0 for alvor.

Omkring 200 mindre decentrale kraftvarmeværker forventes at opstille en fliskedel, hvis ikke rammerne for varmepumper forbedres meget snart. Det vurderer Dansk Energi. For ikke at misse endnu en chance for den politisk ønskede elektrificering, opfordrer Dansk Energi regeringen til at sikre, at de økonomiske rammer for varmepumper i fjernvarmen forbedres markant, før kraftvarmekravet ophæves for de mindre værker.

Tirsdag stemte medlemmerne af Europa-Parlamentets om deres prioriteter inden for opvarmning og køling af bygninger. Den vedtagne betænkning har et væsentligt fokus på potentialet for at øge samspillet mellem elsystemet og varme- og kølesektoren.