Giv energien videre

Danmark sigter mod det fossilefrie samfund i 2050. Derfor sætter en række aktører nu fokus på, hvilken rolle varmepumper kan spille i den grønne omstilling. Det sker på Varmepumpedagen 2016.

Ny analyse fra Dansk Energi viser, at en elregning uden PSO sammen med et anlægstilskud på op til 30 procent vil gøre varmepumper i decentral fjernvarme konkurrencedygtige med biomasse. Derfor bør Folketinget allerede i efteråret sikre en samlet løsning, så man undgår en massiv udrulning af biomasse i den decentrale kraftvarme.

Best Green skal etablere ni større varmepumper i Horsens. Varmepumperne vil blive overvåget og styret sammen med eldrevne varmeanlæg hos bornholmske kunder som et led i forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0.

Varmepumper er en af nøglerne til den grønne omstilling. For at sikre, at kraftvarmeværkerne investerer klogt, når grundbeløbet bortfalder, anbefaler Klimarådet, at afgiften på el til varmepumper nedsættes snarest. Ni anlæg har modtaget særlig støtte for at få gang i de store varmepumper.

Hvis man har elvarme eller en varmepumpe, skal man med de nye regler på elmarkedet være opmærksom på, at man har registreret det rigtigt i BBR. Ellers går man glip af en lavere elvarmeafgift.