Nyhed

Nyheder

Kom helt tæt på energisektoren med Dansk Energis nyhedsformidling

Lån til energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet for op mod fem milliarder kroner det bliver indholdet i den Grønne Investeringsfond, som nu er etableret og har fået Ditlev Engel som formand.

Den nuværende krise med Rusland har igen understreget Europas udsatte position, som bunder i, at vi importerer omtrent halvdelen af EU's energi udefra. Og man kan godt diskutere, om vi selv har hånden på rorpinden, når vi taler energi. Sådan skriver Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi i et indlæg i Jyllands-Posten dagen før, EU-Kommissionen løfter sløret for indholdet af sin Energiunion.

De europæiske biler skal tankes med den stadigt grønnere el, det er en af vejene ud af EU’s store afhængighed af energiimport. Det fremgår ifølge Børsen af et læk af EU-Kommissionens første skitse til Energiunionen. Dansk Energi ser positivt på, at der er fokus på anvendelsen af den vedvarende energi, men opfordrer dog til, at der ligeledes bliver fokus på varme.

Energistyrelsen og Energinet.dk havde torsdag den 22. januar en såkaldt ”teknisk gennemgang” af vindstrømmens værdi. Her slog de fast, at udlandsforbindelser øger værdien af vores strøm fra vindmøller, og at store varmepumper er en indlysende god forretning for samfundet. Dansk Energi bakker op om de to konklusioner, hvorfor der især bør sættes yderligere skub i udlandskabler til især Storbritannien.

De danske eldistributører bruger en række værktøjer for at fremme brugen af varmepumper. Lavere tilslutningsafgifter og varierende tariffer er værktøjerne. Mulighederne for at bruge tariffen som værktøj skal analyseres - blandt andet grundet ny lovgivning og for at undersøge behovet for ny elinfrastruktur. Koblet med de rette politiske tiltag vil det fremme udbygningen med varmepumper i den decentrale fjernvarme.