Nyhed

Nyheder

Kom helt tæt på energisektoren med Dansk Energis nyhedsformidling

Store varmepumper på fjernvarmeværker er en gylden mulighed for at udnytte den store danske produktion af vedvarende energi. Men pumperne lades i stikken af et skævt afgiftssystem, som både regeringspartier og oppositionen dog er indstillet på at lave om.

Varmeværket i Gl. Rye sætter snart en varmepumpe drevet af grundvand i drift, og i Augustenborg er der interesse for at teste en ny generation varmepumpe baseret på havvand.

Det politiske ønske om at bruge den stadigt grønnere el i vores opvarmning bliver kvalt i afgifter. Derfor er det ikke attraktivt for fjernvarmeværker at installere store varmepumper. Nye tal viser, at de store varmepumper halter langt bagefter forventningerne. Uden en ændring af afgifterne vil det politiske mål om at bruge el til varme næppe blive indfriet.

Energieffektive pumper, termostater, isoleringsmaterialer, lavenergivinduer, energimålinger og analyser… Markedet for rådgivning og energieffektivt udstyr kommer til at vokse eksplosivt i en række EU-lande i de næste seks år.

Nye kvalitetskrav bliver den 1. april indført for at sikre, at varmepumper har den lovede kvalitet og lever op til kravene om effektivitet i Bygningsreglementet. Det giver større sikkerhed for forbrugerne, lyder det fra Dansk Energi.