Nyhed

Nyheder

Kom helt tæt på energisektoren med Dansk Energis nyhedsformidling

Energieffektive pumper, termostater, isoleringsmaterialer, lavenergivinduer, energimålinger og analyser… Markedet for rådgivning og energieffektivt udstyr kommer til at vokse eksplosivt i en række EU-lande i de næste seks år.

Nye kvalitetskrav bliver den 1. april indført for at sikre, at varmepumper har den lovede kvalitet og lever op til kravene om effektivitet i Bygningsreglementet. Det giver større sikkerhed for forbrugerne, lyder det fra Dansk Energi.

Den aftale, regeringen har indgået i dag, breder klimaindsatsen ud, så også biler, bønder og boliger skal bidrage. Det er nødvendigt for at nå det ambitiøse reduktionsmål på 40 procent. Hvis det mål skal nås, kræver det en ambitiøs forsknings- og udviklingspolitik, mens klimarådet bør orientere sig mod erhvervslivet for at få optimal effekt.

Nye finansieringsmodeller, der kan gøre investeringen i nye varmepumper mere overkommelig for kunderne, er en af vejene til at knække salgskurven. Det var budskabet fra en velbesøgt temadag hos Dansk Energi.

Det grundbeløb, der holder de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker økonomisk oppe, bortfalder i 2018. Det betyder, at en række decentrale kraftvarmeværker overvejer fremtiden. Set med selskabsøkonomiske briller giver det god mening at satse på store varmepumper. Det er en af konklusionerne i en ny analyse fra Dansk Energis analyseafdeling.