Nyhed

Nyheder

Kom helt tæt på energisektoren med Dansk Energis nyhedsformidling

Forligspartierne bag energiforliget fra 2012 er blevet enige om tiltag, der skal understøtte grøn varmeproduktion på de decentrale kraftvarmeværker fremover. Her spiller varmepumper i fjernvarmesystemet en nøglerolle for at skabe et energisystem i balance, når vindstrøm omsættes til grøn fjernvarme. Det giver fleksibilitet i forhold til produktion og forbrug og øger værdien af strømmen fra vindmøllerne.

Mere og mere af vores strøm kommer fra vindmøller. Det betyder, at brugen af el i transport og varme er afgørende for, at vi får rykket ved Danmarks afhængighed af fossile brændsler. Derfor er det godt nyt, at SF, Enhedslisten og regeringen nu øremærker 55,2 mio. kroner til at få gang i energieffektive varmepumper i fjernvarmen. Det skaber både fornuftige varmepriser for 11.000 danskerne og værdi af vores vindmøllestrøm, mener Dansk Energi.

Danmark er ikke længere selvforsynende med strøm, hvilket giver nye afhængigheder. Samtidig er der voksende usikkerhed, om vores nabolande kan bidrage med strøm, når det gælder. Derfor råber Det Økologiske Råd vagt i gevær og foreslår en række tiltag i et nyt oplæg. Energieffektivisering, mere fleksibelt forbrug, elektrificering og udrulning af smarte elnet er en væsentlig del af svaret.

Danmark har - sammen med 17 andre lande - skruet ned for energiforbruget. Alt i alt har 18 lande i løbet af de seneste 40 år skåret deres forbrug med mere end, hvad der svarer til EU's årlige brændselsforbrug i 2011 - trods økonomisk fremgang. Det skyldes blandt andet massive investeringer i energieffektivitet, viser ny rapport fra det Internationale Energiagentur.

Det Økologiske Råd har netop udsendt en ny rapport, som analyserer det nuværende varmepumpemarked, beskriver barrierer og giver en række anbefalinger til, hvordan der kan komme mere skub i udbredelsen.