Giv energien videre

Bloomberg ser med deres New Energy Outlook frem til et energisystem i 2040, hvor vind og sol står for halvdelen af verdens elkapacitet.

De digitalt indfødte kan sætte ekstra blæs på vindenergien, lyder det forventningsfuldt fra DONG Energy, der sammen med Vestas Wind Systems appellerer til, at Danmark fortsat vil understøtte udviklingen af branchen med et troværdigt hjemmemarked, uddannelse af dygtige medarbejdere, visionært markedsdesign samt forskning, udvikling og demonstration.

Potentialet for havvind i Nordsøen er enormt – tre lande og repræsentanter for off-shore industrien har netop bekræftet ambitionen om at udnytte det potentiale.

Kul spiller en stadigt mindre rolle i det danske energisystem, og vedvarende energi tager over. I første kvartal af 2017 faldt det danske forbrug af kul med over 18 procent, og forbruget af vedvarende energi steg 15 procent sammenlignet med samme periode året før. Det viser nye tal fra Energistyrelsen.

DONG, Vattenfall og andre aktører på det europæiske marked for havvind ligger i dag i hård konkurrence, hvilket presser prisen. Og prisen kan blive endnu lavere – forudsat møllerne efterspørges. Det var budskabet fra industrien tirsdag i Bruxelles.