Giv energien videre

Mere end en tiendedel af verdens havvindmøller står i danske farvande. Dermed er Danmark i den absolutte superliga, når det kommer til havvind. Samtidig har danske virksomheder opbygget en styrkeposition inden for havvind. Ny rapport forudsiger voldsom vækst i efterspørgslen, og det tegner fremtiden for industrien.

Med COBRA-kablet til Holland får Danmark bedre mulighed for at handle strøm med resten af Europa, hvor vi i dag er meget udfordret af tyske flaskehalse, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, da han mandag tog første spadestik.

Kina har langt mere vindenergi end Danmark, men det danske elnet servicerer en større andel vind-el. Forskere og praktikere fra de to lande skal nu lære af hinanden.

”Spændende”, ”flot” og ”vigtigt med grøn strøm”. Sådan lød det fra nogle af passagerne, da DONG Energy lørdag sejlede de første af 7.400 danskere på safari til en havvindmøllepark.

Udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller er vundet af Vattenfall med 47,5 øre pr. kWh, hvilket er lavere end forudsætningerne i energiforliget. Vindmølleindustrien vurderer, at med en yderligere sænkning af prisloftet på Kriegers Flak havvindmøllepark vil både de kystnære møller og Kriegers Flak kunne opsættes indenfor den økonomiske ramme, man forudsatte, da et næsten enigt Folketing traf beslutning om det samlede energiforlig i 2012.