Nyhed

Europa på vej mod bindende sparemål

EU kommissionen barsler med en ny handlingsplan for energibesparelser. Dansk Energi støtter normer for energieffektivitet frem for bindende mål.

Politiske slagsmål om bindende mål eller ej flytter ikke så meget i den virkelige verden. EU-normer for energieffektivitet er den mest effektive måde at spare energi på og et område, hvor EU-landene kan gøre en vigtig forskel.

Planen forholder sig til, hvordan EUs ikke bindende mål for energieffektivitet på 20 % i 2020 kan opnås. Planen forventes offentliggjort i starten af 2011.

I den anledning laver Europaparlamentet en initiativbetænkning til inspiration for kommissionen. Et af de store spørgsmål i parlamentet er, om der skal være bindende mål for energieffektivitet. På en afstemning i parlamentets industri- og energiudvalg d. 9. november 2010 vedtog et flertal på 28 mod 24 støtten til bindende mål.

- Resultatet skal bekræftes på den endelige afstemning til december, hvor hele parlamentet stemmer. Der er gode chancer for at parlamentet også her stemmer for bindende mål, men intet er ikke sikkert, understeger Dansk Energis EU-chef Ulrich Bang.

Parlamentets betænkning om energieffektivitet har stor dansk bevågenhed da Bendt Bendtsen (K) sidder for bordende, Britta Thomsen (S) forhandler for den Socialistiske gruppe, og Jens Rohde deltager fra den Liberale gruppe. Britta Thomsen står bag forslaget om bindende mål for energieffektiviseringer på 20 procent i 2020.

Dansk Energi ser handlingsplanen som et skridt på vejen, men det vigtigste er fortsat konkrete initiativer, der øger energieffektiviteten i Europa.
 
- Politiske slagsmål om bindende mål eller ej flytter ikke så meget i den virkelige verden. EU-normer for energieffektivitet er den mest effektive måde at spare energi på og et område, hvor EU-landene kan gøre en vigtig forskel, siger Ulrich Bang.
 
Dansk Energis analyser viser, at skærpede energikrav i de 27 medlemslande til en række hus-holdningsprodukter og til industriudstyr kan sænke forbruget med  yderligere 140 Mtoe per år (olie-ækvivalenter).