Giv energien videre

I januar 2011 anbefalede branchen en to-årig rabatordning for solcelleejere for deres brug af nettet. Ambitionen var at sætte gang i udbygningen af blandt andet solceller. Det fremgik meget klart af kommunikationen dengang, at rabatten var midlertidig.

Energitilsynets forældede model til håndtering af reguleringen af de danske elselskaber har negative effekter. Energitilsynet forsvarer sig med, at det handler om, at modellen rammer de mindst effektive hårdest. Men det ændrer ikke på kernen, påpeger Dansk Energi: Reguleringen straffer innovation og nytænkning – og fremmer forældede teknologier.

Regeringen har i dag fremlagt deres innovationsstrategi, der skal sikre vækst og innovation i Danmark. Der er lovende takter i udspillet, lyder det fra Dansk Energi, der mener at det er de store samfundsmæssige problemstillinger, der skal drive innovationen. Det kan kun ske, hvis man tænker hele værdikæden ind.

Energiselskaberne sparer årligt energi og dermed penge hos kunderne for syv mia. kroner. Energitilsynet har netop offentliggjort en sammenligning af omkostninger for energiselskabernes energispareindsats i 2011.

Folketinget har den 19. december vedtaget, at elvarmeafgiften fra den 1. januar 2013 sænkes med knap 37 øre/kWh inklusiv moms. Dansk Energi forventer, at ændringen får yderligere 30.000 danskere til at gå fra oliefyr til varmepumper inden 2020.