Nyhed

Klimaklingerne blev krydset hos Dansk Energi på Folkemødet

Europaparlamentarikerne Dan Jørgensen (S) og Morten Messerschmidt (DF) tørnede sammen om kul, klima og kernekaft i Dansk Energis telt på Folkemødet. De to er uenige om stort set alt, men dog kunne de enes om en mere fair beskatning af el og anden energi.

Bjørn Lomborg bør indstilles til nobelprisen, sådan skød Morten Messerschmidt debatten med Dan Jørgensen i gang. De to var sat i stævne i Dansk Energis telt på Folkemødet, og debatten samlede omtrent 60 mennesker i alle aldre på græsset om temaet: Grøn omstilling – hvorfor?

De to parlamentarikere er særdeles uenige om både klimaindsats og de midler, der skal bruges. Morten Messerschmidt havde hellere set, at energiforliget havde gjort mere for at få den danske bilpark ud af olieafhængigheden.

- Hvorfor ikke få benzinen ud af bilerne og få pengene op af terroristernes lommer? spurgte Morten Messerschmidt retorisk.
- I det energienergiforlig, der er blevet indgået, bliver der brugt en uforholdsmæssig stor andel af pengene på vindkraft, fortsatte han.

Dan Jørgensen mente ikke, at det er et enten eller:

-Vi har været gode til både at kunne lave enzymer til biobrændsler og satse på vindkraft, siger han, der argumentere for, at vindkraft er et satsningsområde, fordi det skaber eksportindtægter til Danmark.

-Dem, der har indgået energiforliget har ikke kun tænkt på klimaet, de har også tænkt på hvordan de kan skabe job, og det kan vi med vindkraft, sagde han. 

Elskat skal laves om

Debatten rumlede videre om både klima, kernekraft og om man kan vælge morgendagens teknologier. Et sted, hvor der opstod en spinkel enighed var om den danske elbeskatning. El bliver i dag beskattet tre gange hårdere end fyringsolie og diesel – selvom el bliver grønnere og bredt bliver anset som en god erstatning for benzin og olie i opvarmningen.
 
- Jeg sidder jo ikke i regeringen, så jeg kan jo godt sige, at det ikke er det bedste system, siger Dan Jørgensen, der ville foretrække et kvotesystem i stedet.

Morten Messerschmidt kritiserede især PSO-systemet, der er forbrugernes betaling for at omstille den danske energiforsyning i en grøn retning, for at være konkurrenceforvridende. Især fordi det primært går til kraftvarme-producenter og ikke varmeproducenter. Ingen af de to gav helt klare bud på, hvordan den danske energibeskatning burde være. Men en omfordeling kunne de godt blive enige om. 

-I virkeligheden gør det ikke noget at beskatte virksomheder, bare de blive beskattet ens, siger Morten Messerschmidt.