Nyhed

Dansk Energi stifter branchefællesskab for Smart Grid-aktører

Tæt på 100 danske og globale virksomheder deltager i dag i den stiftende generalforsamling for Dansk Energis nye branchefællesskab for Intelligent Energi. Med de rigtige tiltag i Danmark kan der banes vej for op mod 8.000 nye danske job på Smart Grid-området inden 2020.

De danske styrkepositioner på Smart Grid-området fører Dansk Energi sammen i et nyt branchefællesskab under navnet Branchefællesskab for Intelligent Energi. I alt deltager 90 virksomheder i den stiftende generalforsamling i dag.

Smart Grid kan blive et vækstgivende område for Danmark og kan frem mod 2020 udløse et potentiale på 8.000 nye, danske job og en øget eksport på om mod 14 mia. kr. ifølge en ny analyse fra Dansk Energi.

- Danmark er førende demonstrationsland på Smart Grid-området. Den position vil vi gerne forvandle til reel erhvervssucces for konkrete Smart Grid-løsninger. Derfor tager vi initiativ til et branchefællesskab, der kan sikre teknologisk videndeling, kommercielle netværk og et dynamisk samspil mellem energiselskaber og industri- og itvirksomheder, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

- Det er vores ambition, at branchefællesskabet skal være katalysator for konkret udbredelse af kommercielt levedygtige Smart Grid-løsninger, som er attraktive på globalt plan. Det skal understøtte, at det danske videnforspring og -klynge på området materialiserer sig i dansk vækst og arbejdspladser, siger Anders Stouge.

Dansk Energis analyse viser, at Smart Grid-aktører i Danmark bl.a. har muligheder på tre overordnede forretningsområder: Forbrugerapparater og applikationer, netautomatisering, samt målere og -målesystemer. Omsætningen i Smart Grid vil allerede i 2014 beløbe sig til 137 mia. kr. på globalt plan, vurderer McKinsey i en analyse fra 2010.

Fakta om smart grid og investeringer

Danmark er førende demonstrationsland på smart grid-området ved at have 22 procent af alle demonstrations- og udviklingsprojekter i Europa. Tyskland er nr. to med 11 procent af projekterne, ifølge en EU-kommissionsrapport.

Energinet.dk og Dansk Energi skønner, at der skal investeres for 9,8 mia. kr. i det intelligente elsystem i Danmark inden 2020.

I EU skønner EU-kommissionen, at der skal investeres 417 mia. kr. i Smart Grid inden 2020.