Giv energien videre

Mens mange brancher ser sort på fremtiden, ser en ny branche lyst på vækstmulighederne i det intelligente energisystem. Det viser en ny rundspørge blandt medlemmerne i branchefællesskabet Intelligent Energi. Størstedelen ser Danmark som centrum for deres internationale aktiviteter inden for intelligent energi. Desuden venter 75 procent af medlemmerne omsætningsvækst allerede inden for to år.

ELFORSK, Teknologisk Institut (TI) og Via University College samarbejder om at sætte fokus på potentialet i lodrette boringer som afsæt for slangelægning til jordvarmeanlæg. Det åbner for en grønnere energiforsyning ved hjælp af energieffektive varmepumper, som erstatning for de omkring 250.000 oliefyr, der stadig findes landet over.

SEAS-NVE afslutter i dag kabellægningen af 10 kilovolt elnettet. 10 år og to milliarder kroner er investeret i kabellægningen, der sikrer stabil elforsyning til 375.000 andelshavere.

Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og Østjysk Energi har indledt et analysearbejde, der kan føre til en sammenlægning af de fire selskaber og Lokalenergi.

Så er partierne bag energiforliget blevet enige om en afregningsmodel for de kystnære havvindmøller. Der bliver udbudt seks områder på havet til opstilling af 450 MW kystnære møller plus 50 MW forsøgsmøller.