Biomasse

Godt bytte: Bæredygtig biomasse frem for fossile brændsler

Danmark har de sidste år smidt meget gas og kul ud af kraftvarmeværkerne, og den tendens fortsætter. De fossile brændsler bliver erstattet med biomasse, og det sparer Danmark for mange millioner tons CO2. For at sikre det kan ske bæredygtigt – også fremover - indgår Dansk Energi og Dansk Fjernvarme en brancheaftale om kun at bruge bæredygtig biomasse.

Indtil videre har Danmark smidt millionvis af tons kul ud af kraftvarmeværkerne, og el- og varmeproduktionen bliver hele tiden grønnere. Biomasse erstatter fossile brændsler som kul og gas, og er sammen med vindkraft en af de største byggesten i den grønne danske omstilling.

For at sikre, at den fremtidige brug af biomasse også er bæredygtig, indgår branchen nu en frivillig aftale. Energiselskaberne vil dokumentere, at de træpiller og det flis, der bliver til el og varme, kommer fra bæredygtigt drevne skove og resulterer i markante CO2-reduktioner.

- Fjernvarmeværkerne lægger stor vægt på at være en aktiv medspiller i den grønne omstilling af vores energisystem. Allerede nu er over halvdelen af den varme, som vi leverer til 3,5 millioner danskere, baseret på grønne og vedvarende energikilder. Med de nye bæredygtighedskriterier sikrer vi, at brugen af træflis og træpiller fortsat lever op til de krav, vi stiller til den grønne fjernvarmeproduktion, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- I fraværet af fælleseuropæiske kriterier, har vi besluttet at gå foran og lave en frivillig aftale, der ligger i international front. Vi har valget mellem at bruge fossile brændsler som eksempelvis kul på værkerne eller bæredygtig biomasse. Ved at ombygge de eksisterende centrale kraftværker i byerne til træpiller og træflis, får vi markante CO2-reduktioner på en omkostningseffektiv måde, og vi sikrer forbrugerne grøn el og varme til en konkurrencedygtig pris. Samtidig med, at kraftvarmeværkerne leverer et sikkerhedsnet under forsyningen, siger Lars Aagaard, adm. direktør Dansk Energi.

Aftalen indebærer, at kraftvarmeselskaberne i fremtiden vil dokumentere, at træpiller og træflis, der bliver brændt af i kraftvarmeværkerne, kommer fra bæredygtigt drevne skove. Det vil blandt andet sige, at der er sikkerhed for genplantning og bevarelse af biodiversitet. Branchen vil ligeledes dokumentere, at biomassen har en markant CO2-reduktion i forhold til kul og gas. Kraftvarmeselskaberne vil udarbejde en årlig rapport, som skal godkendes af en uafhængig tredjepart, og rapporten vil blive offentliggjort på deres hjemmesider.

Beregninger fra Dansk Energi viser, at vi i Danmark frem mod 2020 vil sige farvel til kul svarende til CO2-udledningen fra 4,4 millioner personbiler på kraftvarmeværkerne. Tilsvarende viser beregninger fra Dansk Fjernvarme, at ved at erstatte den mængde naturgas, som de decentrale kraftvarmeværker i dag er tvunget til at bruge til ren varmeproduktion, vil man med bæredygtig biomasse kunne spare CO2-udledning svarende til 500.000 personbiler årligt.

Kontakt:
Pressechef i Dansk Fjernvarme, Torben Øllegaard Sørensen, tlf. 61 20 57 23
Pressechef i Dansk Energi, Eva Tingkær, tlf. 22 75 04 73