Giv energien videre

Europa-Parlamentets Miljøudvalg stemte torsdag for at støtte en plan fra EU-Kommissionen til at fremskynde et lovforslag om at begrænse udbuddet af CO2-kvoter med 900 millioner i perioden 2014-2016 – også kaldet backloading.

Klimaloven, som er på trapperne, skal tænkes ind i en række politikområder som for eksempel landbrug og transport. Og ikke mindst skal klimaloven lægge sporene til en vedholdende satsning på forskning og udvikling med en klar strategi og flerårige, stigende bevillinger. Det skriver WWF Verdensnaturfonden og Dansk Energi i et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten i dag.

I Barack Obamas årlige ”State of the Union”-tale var energi centralt placeret med energipolitik og jobskabelse som et vigtigt omdrejningspunkt. Barack Obama lagde især vægt på betydningen af uafhængigheden af importeret energi og udvikling af USA egne energiressourcer blandt andet skiffergas for den øgede jobskabelse i USA.

Hvis omlægningen af bilbeskatningen skal realiseres i denne regeringsperiode, så haster det. Der skal med andre ord handles, hvis regeringen skal nå at indfri sit løfte om at ændre i den nuværende bilbeskatning. Derfor iscenesætter Dansk Elbil Alliance i dag en rundbordsdiskussion med deltagere fra erhvervslivet, tænketanke og erhvervsorganisationer. Målet er at finde en række fælles anbefalinger i forhold til en ny bilbeskatningsmodel, som kan gives til regeringen.

Det er vigtigt at brede klimaindsatsen ud og få skabt bedre rammer for langsigtede investeringer i teknologi samt forskning og udvikling. Derfor bakker Dansk Energi op om den klimalov, som klima-, energi- og bygningsministeren vil indlede forhandlinger om. Klimapolitisk er det dog vigtigst at gennemføre energiforliget, der alene leverer 80 procent af regeringens klimamål for 2020.