SolenergiSolceller Parcelhuse

Ny solcelleafregning ligestiller elkunderne

Energitilsynet har godkendt en ny vejledning, der ophæver en hidtidig rabat til solcelleejere på at bruge elnettet. Fremover bliver alle kunder ligestillet, understreger Dansk Energi.

Energitilsynet har godkendt en ny vejledning til, hvordan de danske elnetselskaber skal afregne solcelleejere for brugen af elnettet og transporten af strøm.

Hidtil har den benyttede model favoriseret solcelleejere på bekostning af almindelige elkunder. Men Energitilsynet har tidligere fastslået, at afregningen – også kaldet tariferingen – skal være såkaldt ”omkostningsægte”. Det betyder, at de enkelte kundegrupper skal betale for de omkostninger, de giver anledning til.

- Vejledningen indeholder en nettarif, et særligt solcellekundeabonnement samt en rådighedstarif, der dækker omkostningerne ved, at nettet til enhver tid står til rådighed for kunderne, når solcelleanlægget ikke producerer. Energitilsynet har vurderet, at vejledningen er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73, skriver Energitilsynet i sin tilkendegivelse.
For en almindelig husstand med et forbrug på 5.000 kWh om året og et solcelleanlæg på 6 kW – den maksimale størrelse på den gamle ordning – lå den gennemsnitlige rabat i 2012 på 1.000 kroner om året på landsplan.

Afdelingschef Torben Møller Pedersen i Dansk Energi lægger vægt på, at elnetselskaberne ikke kommer til at tjene penge på ændringen.

- I bund og grund betyder den nye tarifering bare, at naboerne ikke længere skal betale for det træk på elnettet, som solcellekunderne skaber. Elnetselskaberne har ikke noget økonomisk ud af den nye model på grund af deres indtægtsrammer. I sin kerne handler det om, hvordan man fordeler omkostningerne, siger han.

Rådighedsbetalingen for solcellekunder har baggrund i, at man som solcelleejer har præcis samme behov som andre for at kunne trække på elnettet i bestemte situationer.

- Et eksempel er en kold og mørk aften, hvor hele Danmark laver aftensmad. Her er trækket på elnettet maksimalt, og solcellerne bidrager slet ikke. Nettet skal netop bygges til sådanne maksimalbelastninger, og derfor skal alle elkunder bidrage, hvad enten de har solcelleanlæg eller ej, siger Torben Møller Pedersen.

Den videre proces herfra er, at de enkelte elnetselskaber skal anmelde deres specifikke tariffer til Energitilsynet. Herefter skal kunderne varsles efter gældende regler.