Giv energien videre

Udbygningen af elnettet i Nordtyskland medfører, at der i en periode kommer yderligere begrænsninger på, hvor meget strøm der kan importeres og eksporteres mellem Tyskland og Danmark.

Energiselskaber og øvrige investorer i energiløsninger til udviklingslande kan med fordel begynde at holde øje med FN’s Grønne Klimafond, der er ved at være operationel med en startkapital i en vis størrelse.

Så er vi her igen. På mandag begynder FN’s årlige klimakonference. Den 20. i rækken i Lima, Peru. Politikere fra hele verden er samlet til endnu et vigtigt møde, der skal samle næsten 200 lande. Hvis vi får samling, kan vi næste år på COP21 i Paris stå med en aftale. En aftale, hvor alle verdens lande forpligter sig til at reducere deres udledning af drivhusgasser.

Forligspartierne bag energiforliget fra 2012 er blevet enige om tiltag, der skal understøtte grøn varmeproduktion på de decentrale kraftvarmeværker fremover. Her spiller varmepumper i fjernvarmesystemet en nøglerolle for at skabe et energisystem i balance, når vindstrøm omsættes til grøn fjernvarme. Det giver fleksibilitet i forhold til produktion og forbrug og øger værdien af strømmen fra vindmøllerne.

I dag løftede kommissionsformand Juncker sløret for en plan, der skal sikre 300 milliarder euro i europæiske investeringer over de kommende tre år. Pakken skal dermed slå fast, at EU er andet end nedskæringer og strenge økonomiske krav, men at EU også er i stand til at generere vækst, blandt andet i energisektoren.