Giv energien videre

Forsiden på den ene morgenavis beretter om politiske ambitioner med massiv vindsatsning i Danmark, den anden skriver, at dansk vindstrøm sælges billigt til udlandet. Fælles for begge historier er, at en væsentlig del af løsningen er at få gang i elektrificeringen af det danske samfund. Vi skal skabe værdi af vores grønne strøm i transporten, industrien og varmeproduktionen – og det arbejde skal starte nu, siger Dansk Energi.

Det er godt nyt, at den danske regering og EU-Kommissionen er blevet enige om, at blandt andet de generelle PSO-lempelser fra Vækstaftalen er godkendte. Men da det kun er en midlertidig løsning, som rækker til og med 2016, så er der desværre fortsat massiv usikkerhed om dansk energipolitik, mener Dansk Energi. Der er brug for at finde en politisk holdbar løsning, så der er tryghed om rammerne for nye investeringer.

Det er godt nyt, at myndighederne nu endelig har fået godkendt de danske støtteordninger til solceller. Men det rejser også en række problemstillinger, som ikke uden videre lader sig løse. Alene allerede planlagt vedligeholdelse og uafklarede rammer for myndighedernes kontrol med nye anlæg er to hindringer, som betyder, at der går tid, før de første anlæg på den nu godkendte ordning kan sluttes til elnettet.

Engrosmodellens indførelse er nu udskudt med fem måneder til 1. marts 2016. Samtidig bliver eldistributørerne ansvarlige for indbetaling af afgifterne til SKAT. Det er problematisk, at myndighedsnøl nu udskyder modellen, og forsinkelsen koster penge, mener Dansk Energi.

Nu får kommunerne adgang til større lånepulje til bedre bredbånd i yderområder. Det kan give kommunerne øget mulighed for at udbrede bredbånd. Dansk Energi opfordrer kommunerne til allerede nu at begynde at tænke på deres lånebehov.