SolenergiSolceller Parcelhuse

Solcelleejere risikerer regning uden ansøgning inden nytår

Solcelleejere, som endnu ikke har registreret sig hos Energinet.dk, skal være opmærksomme på at ansøge om nettoafregning inden nytår. Ellers kan de risikere en stor regning, fordi de mister retten til nettoafregning, og derfor ifølge lovgivning skal have endnu en elmåler for at kunne opgøre forbrug korrekt.

Mange solcelleleverandører har lovet at sørge for det hele i forbindelse med installering af solcelle-anlægget, og derfor har mange solcelleejere ikke selv søgt om nettoafregning hos Energinet.dk.

En ny bekendtgørelse fra Energistyrelsen betyder, at alle solcelleejere, hvis anlæg endnu ikke er registreret hos det statslige selskab Energinet.dk, skal have søgt om nettoafregning senest den 31. december 2015. Ellers risikerer de at tabe muligheden for at nettoafregne deres egenproduktion - og at skulle betale for en ekstra elmåler.

- Hvis solcelleejere ikke søger inden nytårsklokkerne slår, så kan de risikere at stå med en tabt mulighed for at få den økonomiske fordel af nettoafregningen for solcelleanlægget.  Vi ved, at det statslige selskab, Energinet.dk, der administrerer solcelleordningerne, har sendt breve ud af flere omgange. Hvis man som solcelleejer ikke får ageret på det, kan det også koste penge til en ny måler, siger Filip Marott Sundram, afdelingschef i Dansk Energi og fortsætter:

- De private og lokale elnetselskaber er som en konsekvens af manglende ansøgning pålagt at skulle sætte en ny måler op hos kunderne. Regningen til en elektriker, der skal gøre det, kan også være bekostelig.

En manglende ansøgning betyder, at solcelleejere risikerer at miste deres mulighed for nettoafregning permanent. Det vil typisk betyde et årligt tab på 4.000-8.000 kr. Der skal desuden opsættes en ekstra måler. Udgiften til en elektriker, der skal klargøre tavle mv. og den ekstra måler, kan løbe op i mellem 10.000 til 15.000 kr.

Bekendtgørelsen henvender sig til solcelleanlæg, der er etableret i perioden 2010-2015. Solcelleejere, der har modtaget brev om, at de er registreret af Energinet.dk, behøver ikke foretage sig yderligere. Bekendtgørelsen betyder også, at alle solcelleanlæg, der tilsluttes efter 1. januar 2016 skal have et tilsagn om nettoafregning, inden de tilmeldes.

(Nyheden blev opdateret 21. december 2015 17:15)