NyhedVarmepumpe stor

Kærkommen saltvandsindsprøjtning til energi-Danmark

Gårsdagens aftale om udmøntning af den såkaldte energireserve giver en indsprøjtning på 208 mio. kroner til nye energiteknologier i Danmark. Og pengene er godt givet ud til en sektor, der sidste år eksporterede teknologi for over 74 mia. kroner.

Tirsdag indgik forligskredsen om energiforliget en politisk aftale om udmøntning af i alt 207,6 mio. kroner i den energieffektiviseringspakke, som er en del af energiforliget fra 2012. Pengene skal understøtte en række aktiviteter, der har til formål at fremme mere anvendelse af energien i Danmark i perioden 2016-2018.

Blandt andet etableres en pulje, der skal støtte intelligente energiløsninger på tværs af forsyningssektorer. Det glæder Helle Juhler-Verdoner, chef for branchefællesskabet for Intelligent Energi:

- Vi er i dag rigtigt stærke, når det kommer til driftssikre, effektive og fleksible systemer for elektricitet, vand, gas, varme og affald. Men vores forsyningssektor tænkes ofte inden for siloen i stedet for at tænke på tværs.

Hun kunne i november måned sammen med blandt andre Energistyrelsen løfte sløret for en ny platform for intelligent energi, hvor en række virksomheder, kommuner og branchefællesskaber sammen skal udvikle og præsentere systemløsninger, hvor forsyningsgrene spiller bedre sammen.

- Samarbejdet vil målrettet opsøge og høste synergieffekter mellem forsyningsområderne. Det kan bidrage med økonomiske og miljømæssige besparelser. Samtidig kan vi udvikle nye forretningskoncepter, som vil skabe nye jobs og som potentielt kan eksporteres til resten af verden, siger Helle Juhler-Verdoner.

Udmøntningen fremmer også en række initiativer til mere effektiv brug af energien. Blandt andet fortsættes bevillingen til Energistyrelsens rejsehold for varmepumper, der også de kommende tre år kan yde fødselshjælp til varmepumpeprojekter i hele landet. Rejseholdet stod ellers til at nedlægges ved udgangen af 2015 som resultat af næste års finanslov, men bevares nu i 11. time.

- Der er et stort behov for at øge optaget af både små og store varmepumper i Danmark. Elforbruget falder og vi har ikke tilstrækkeligt fokus på, hvordan vi får størst mulig værdi ud af vores strøm fra vindmøllerne, siger Helle Juhler-Verdoner:

- Derfor er vi selvfølgelig glade for, at rejseholdet nu i sidste sekund får lov at fortsætte deres vigtige arbejde for varmepumper i fjernvarmen og som energieffektiv erstatning til oliefyr.

Udmøntningen støtter desuden teknologier, der kan reducere CO2-udlednignen fra transportområdet, der udgør en stigende andel af Danmarks samlede klimabelastning.