Advedøreværket

Lav kulpris presser elmarkedet

Faldende global efterspørgsel efter kul er med til at presse elprisen på det nordiske spotmarked ned. Det udfordrer økonomien for en række energiteknologier - og kan potentielt påvirke den danske elforsyningssikkerhed.

Transportbåndene i verdens kulminer ruller en smule langsommere og skovlene graver ikke nær så hurtigt som de plejer. En række OECD-lande er godt i gang med at udfase kulkraft, og Kina, som er verdens største forbruger af kul, er i stigende grad begyndt at fokusere på mindre energiintensiv produktion og alternative energiformer
 
Det betyder, at den globale efterspørgsel efter kul for første gang siden 1990 faldt i 2014. Og ifølge det Internationale Energiagentur, IEA, fortsætter denne trend i 2015: Guldalderen for kul er slut. IEA fremlagde 18. december dets årlige rapport om kulmarkederne. Det faldende forbrug koblet med årets klimaaftale fra Paris og generelt fokus på diversificering fra kulkraft betyder, at kulprisen ikke forventes at stige inden for overskuelig fremtid. 
 
- Den lave kulpris har stor betydning for engrosprisen på el i vores naboland Tyskland, fordi kulkraftværker i mange af årets timer sætter elprisen på det tyske marked. Så når kulprisen falder, falder elprisen i Tyskland. Danmarks elpris følger i nogle timer prisen i Tyskland og i andre timer  prisen i Norge og Sverige, fortæller Peter Meibom, analysechef i Dansk Energi
 
Idet Danmark er blevet endnu bedre forbundet med Norge gennem idriftsættelsen af et nyt 700 MW kabel fra Vestdanmark til Norge i slutningen af 2014 i kombination med meget lav tilgængelighed for eleksport fra Vestdanmark til Tyskland i 2015, er den danske elpris for tiden knyttet tættere til den norske og svenske end til den tyske.
 
Over de seneste måneder har elprisen i Norge, Sverige og Danmark været endnu lavere end i Tyskland. Det skyldes en våd sommer i Norden, der har fyldt de norske og svenske vandmagasiner i kombination med de lave kulpriser og et faldende elforbrug som følge af mere energieffektive apparater og belysning.
 
Sætter elsystemet under pres
Lave kulpriser sammen med fortsat lave priser på CO2-kvoter vil medføre fortsat lave engros elpriser i Norden og Centraleuropa. Dette vil belaste økonomien i teknologier som kernekraft, vindkraft og biomasse. Senest har energiselskaberne Vattenfall og E.ON meldt ud, at de lukker ca. 2800 MW kernekraft i Sverige inden 2020, som følge af det anstrengte elmarked.
 
- Vi har brug for en styrkelse af EU’s kvotemarked, så CO2-kvoteprisen bidrager til den grønne omstilling, ved at gøre investering i vedvarende energi mere konkurrencedygtig, siger Peter Meibom:
 
- Endvidere må nogle kraftværker i Europa lukke for at genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel i elmarkedet, men udfordringen er så at opretholde den høje danske elforsyningssikkerhed i en fremtid med færre kraftværker.

Relaterede links