Giv energien videre

Det er rigtig godt nyt, at budprisen på den nye havvindmøllepark Horns Rev 3 er lav, mener Dansk Energi. Det tjener både myndighedernes budproces og den innovativ vindindustris klare omkostningsfokus til ære. Endelig lover det godt for havvinds fremtidige position i det europæiske energibillede – og her har dansk energiindustri en lang række styrkepositioner, som kan bringe job og eksport med sig.

Danmark skal lære af den svenske model, hvor et tæt samarbejde mellem regering, kommuner, teleselskaber og det brede erhvervsliv, har skabt et højhastighedssamfund, som er blandt verdens bedste. Det mener Dansk Energi, der nu retter en appel til det politiske niveau på Christiansborg om at kopiere det svenske Bredbåndsforum til en dansk version.

Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for digitalisering i Danmark.

Lån til energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet for op mod fem milliarder kroner det bliver indholdet i den Grønne Investeringsfond, som nu er etableret og har fået Ditlev Engel som formand.

Venstre melder i dag ud, at de forstår fossilfrihed i 2050, som at produktionen af vedvarende energi i Danmark skal matche energiforbruget til den tid. Regeringen fastholder sit mål om, at Danmark i 2050 skal køre helt uden fossile brændsler. For Dansk Energi er det vigtigt, at man holder fast i den grønne omstilling – men da ingen kender morgendagens teknologier, er det fornuftigt at forholde sig åbent til virkemidlerne.