Nyhed

Tænketank: Elsektoren er et forbillede

Danmarks styrkeposition indenfor vand, el, gas og varme kan resultere i milliardstor eksport. Men det kræver en anden regulering af sektorerne, her er elsektoren et forbillede. Det fremgår af en ny rapport fra tænketanken Axcelfuture, der dog også ser forbedringsmulighederne i reguleringen af elsektoren, så dygtighed og effektiviseringer belønnes bedre.

Vores forsyning af el, varme, gas og vand spiller en lige så stor rolle for dansk økonomi som medicinalindustrien. Med justeringer har forsyningssyningssektoren også udsigt til at understøtte et voksende eksportpotentiale. Men det kræver reformer, lyder hovedanbefalingen fra Axcelfuture i rapporten Forsyningssektorens Erhvervspotentiale, som tænketanken Axcelfuture fremlægger på en konference i dag, fredag.

Tænketanken mener, det kræver en klarere arbejds- og rollefordeling og her kan der hentes inspiration i elsektoren.

”EU og Danmark har f.eks. med stor succes liberaliseret en række netværksindustrier med elproduktion som det bedste eksempel,” skriver Axcelfuture.

De danske eldistributører er underlagt en såkaldt indtægtsrammeregulering, der er en monopolregulering, der bygger på forretningsmæssige principper. Eldistributørerne har siden 2006 skåret de påvirkelige omkostninger med en fjerdedel og har til gengæld øget leveringssikkerheden til 99,997 procent og har holdt prisen i ro. Eldistributørerne er hovedsageligt privatejede og ofte andelsejede selskaber, der bliver drevet efter forretningsmæssige principper med fokus på afkast.

”Hvile i sig selv princippet bør i videst muligt omfang erstattes af andre modeller. Vand- og spildevand samt eldistribution er omfattet af en såkaldt indtægtsregulering, hvor selskaberne ved brug af benchmarking-modeller får udmålt potentialet for en mere effektiv drift, som de skal levere over nogle år. Dette princip bør også kunne finde anvendelse i de dele af fjernvarme og affaldsforbrænding, som har karakter af naturlige monopoler,” skriver Axcelfuture, men skriver også, at reguleringen af elsektoren kan blive smartere:

”Lave grænser for maksimalt afkast på indtjening kan være en bremse for effektivisering, fordi bedre performance bare leder til krav om lavere priser. Derfor er der ingen præmiering af den dygtige virksomhed, ” skriver Axcelfuture.

- Elditributørerne driver forretning efter forretningsmæssige principper, og det er en af årsagerne til den effektive drift. Men reguleringen er blevet en tak for stram med uhensigtsmæssigheder, der nu træder tydligt frem. Det er en af årsagerne til, at vi har et investeringsefterslæb på fire milliarder kroner frem mod 2020. Samtidig står vi med det intelligente energisystem, smartgrid, overfor en anden type investeringer, som den nuværende regulering ikke tager højde for, siger Anders Stouge.  

Ifølge Axcelfutures rapport eksporterer vi årligt for ni mia. kroner i bedre udnyttelse af energien. Tænketanken forventer desuden, at EU’s investeringer i forsyningssektoren vil øges fra 2,5 procent til 3 procent de kommende år, og det vil øge den eksisterende danske eksport på området med yderligere 6 milliarder kroner til 39 milliarder kroner.