Giv energien videre

Lovgivningen kræver, at solcelleejere – efter en periode med introduktionsrabat – skal betale for deres faktiske omkostninger i elnettet på lige fod med andre kunder, skriver afdelingschef i Dansk Energi Filip Marott Sundram i JydskeVestkysten.

Mikset med energi- og teleinfrastruktur i det nye Energi-, Forsynings- og Klimaministerium kan skabe grundlag for samtænkning af de to områder i intelligente energiløsninger. Dansk Energi hilser derfor samtænkningen velkommen og ser frem til samarbejdet - ikke mindst om en ny bredbåndsplan.

Dansk Energi byder den ny Venstre-regering velkommen og ser frem til at samarbejde med Lars Christian Lilleholt om energi- og klimapolitikken. På den lange bane handler det om, at energipolitikken skal fokusere langt mere på energiforbruget og skabe anvendelse af vedvarende energi. Derfor hilser Dansk Energi en Energikommission velkommen.

Dansk Elbil Alliance byder i dag Danmarks kommende regering velkommen med et indlæg i Politiken. Her opfordrer branchechef Lærke Flader regeringen til at udnytte vækstpotentialet i elbiler, hvor Danske virksomheder har en stærk international konkurrenceposition.

Der er god økonomi i fremtidens grønne transport. Det er konklusionen på en rapport fra Dansk Energis analyseafdeling, der har regnet på vejene mod Danmarks mål om en fossiluafhængig transportsektor i 2050. Rapportens resultater dannede onsdag ramme for et større debatmøde i Dansk Energi.