Giv energien videre

Elleverandører slipper for at forholde sig til op til 60 forskellige tarifmodeller og aftaleforhold ved omkring brug af netselskabers distributionsnet.

Med en energispareindsats, der er fordoblet de sidste tre år, stiger omkostningerne til at realisere energibesparelser. Det viser en ny opgørelse fra Energitilsynet. Derfor kræver det en snarlig politisk stillingtagen til, om man fortsat vil have et højt energisparemål, mener Dansk Energi.

Med en ny aftale om forskningsmidler er der fundet penge til energiforskningsprogrammet EUDP, der skaber job og eksport. Men der er stadig tale om en halvering af midlerne. Det er kortsigtet at skære i de investeringer, som Danmark har brug for, mener Dansk Energi.

Politikerne bør sikre, at der ikke stilles urimelige krav til de dele af fjernvarmesektoren, der allerede har et effektiviseringspres, mener Dansk Energi i kølvandet på en række anbefalinger af blandt andet en ny benchmarkingmodel.

Infrastrukturen betyder alt, når kommuner og regioner skal skabe lokal vækst og velfærd. Derfor satte Slagelse Kommune tirsdag fokus på potentialet og barrierer for udbygningen af digital infrastruktur i hele landet. Budskabet var, at regering, kommuner, virksomheder og lokale ildsjæle må arbejde sammen for at sikre båndbredde i alle danske hjem og virksomheder.