EU

Lav CO2-pris kræver reform af kvotesystem

Prisen på CO2-kvoter i EUs kvotehandelssystem ramte i den forgangne uge det laveste niveau i 20 måneder. Den lave kvotepris i omegnen af 45 kroner for et ton CO2 vil fortsætte året ud, vurderer analysebureauet Energy Aspects. Med kvoteprisen under hårdt pres er EU's vigtigste og mest langsigtede klimaværktøj i en meget bedrøvelig tilstand med risiko for sammenbrud, lyder det fra Dansk Energi’s vicedirektør Anders Stouge.

Kvotesystemet blev tænkt som EUs helt centrale klimavåben, der vil sikre den mest omkostningseffektive måde at nedbringe emissioner af drivhusgasser. EU-Kommissionen forventede en pris på cirka 225 kroner for udledning af et ton CO2, da kvotesystemet blev sat i verden i 2005. Det er dog Langt fra den aktuelle pris på 45 kroner. Skal kvotesystemet tilbage på sporet, kræver det, at EU's politikere tager situation meget alvorligt. Markedsstabiliseringsreserven, som EU-landene allerede har indført for at redde kvotesystemet, kan blive et slag i luften uden den markante effekt på kvoteprisen, som der jo helt tydeligt er behov for, siger Anders Stouge.

Han peger på, at der skal ske et permanent og stort udtag af kvoter fra markedet, hvis kvotesystemet for alvor skal give incitament til omstilling og investeringer i EU. Han ser en betydelig risiko for, at den såkaldte markedsstabilitetsreserve, som blev vedtaget af EU sidste år, ikke kommer til at levere den nødvendige reduktion af kvoter i markedet, der kan få prisen op i et leje, som reelt kan bruges til noget.

- Der er så mange gamle kvoter på markedet, at den dynamik, der skabes med markedsstabiliseringsreserven, kun langsomt får nedbragt overskuddet. Det er lidt som at tømme et fyldt badekar gennem et sugerør. Derfor må EU allerede nu forberede et strukturelt indgreb, der om nødvendigt kan redde kvoteinstrumentet.

Alternativet til et sammenbrud i CO2-markedet er nationale støtteordninger til vedvarende energi. Det vil øge omkostningerne af den grønne omstilling i EU’s energisystem, fremhæver Anders Stouge.

- Et velfungerende kvotesystem er afgørende for, at vi får mest grønt for færrest penge. Alternativet er et opsplittet Europa uden den nødvendige sammenhæng i energi- og klimpolitikken. Det giver meget mere mening at pulje kræfterne og bringe kvotesystemet på sporet.