NyhedVarmepumpe stor

Varme i Europa betyder jobs i Danmark

Der er danske eksportjobs på spil, når EU næste uge fremlægger en ny strategi for, hvordan bygninger i fremtiden opvarmes. Strategien skal sænke vores afhængighed af importeret gas og fremme den vedvarende energi i varmesektoren. Den danske energibranches hylder bugner af gode løsninger på området.

I fremtiden skal europæerne i højere grad varme sig på vedvarende energi. Det er konsekvensen af en ny varmestrategi, som Kommissionen forventes at fremlægge næste uge.

Strategien, der beskriver EU's prioriteter og virkemidler inden for opvarmning og køling af bygninger, har til formål at gøre EU's energisektor mindre afhængig af importeret energi. Samtidig skal EU's bygninger gøres mere effektive og derved billigere for forbrugeren.

- Kommissionen anslår, at 40 procent af EU's energiforbrug er i bygninger. Her er det opvarmning og køling, der står for broderparten, hvoraf tre fjerdedele i dag sker med fossile brændsler. Det er den helt centrale udfordring, vi skal overkomme, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at reducere vores afhængighed af importeret fossil energi, siger Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef i Dansk Energi.

I januar cirkulerede et lækket udkast til teksten i Bruxelles. Her fremgik et stærkt fokus på, hvordan bygninger kan blive mere aktive i et intelligent energisystem. Her kan bygninger lagre for energien, eksempelvis ved at varme luft og brugsvand op, når den grønne strøm er rigelig.

- Strategien er samtidig en enorm mulighed. Danske virksomheder har god erfaring med isolere huse og med at udvikle og installere effektive varme- og køleløsninger, der bruger vedvarende energi. Samtidig er vi gode til at udnytte det potentiale for fleksibilitet, som bygninger kan give vores energisystem, fortæller Jørgen Skovmose Madsen:

- I takt med vi får mere grøn strøm skal vi sørge for at udnytte den i nye sektorer. Her er opvarmning helt oplagt, både i Danmark og resten af EU. Desværre har vi i Danmark også europarekord i at beskatte vores strøm, selvom den er grønnere end de fleste andre steder.

I dagens udgave af Børsen beskriver blandt andre HOFOR, Danfoss og Bosch, hvordan de ser et stort europæisk marked åbne sig for teknologier varmepumper og fjernkøling som følge af Kommissionens strategi.

Kommissionens strategi vil blive udmøntet i lovforslag senere i år, blandt andet i forslag til et nyt bygningsdirektiv og energieffektiviseringsdirektiv.