Nyhed

Danmark tjener mindre på olie

Den danske olieproduktions guldalder er ovre. Det er i hvert fald billedet, der tegnes af Danmarks Statistiks årlige energiregnskab for 2014, som udkom i dag. Siden 2004, hvor produktionen af råolie toppede med knap 20 Mtoe, er den danske olieproduktion faldet med 58 procent. Det samme er tilfældet for naturgas, som er faldet 56 procent i samme periode.

Den faldende produktion – kombineret med en lavere oliepris – efterlader også et voksende hul i statskassen. Ifølge Danmarks Statistik faldt statens årlige provenu på råstofindvinding i Nordsøen med 9,8 mia. kroner (i løbende priser) fra 2008 til 2014. 

Energiregnskabet viser samtidig, at det danske energiforbrug fortsætter den nedadgående tendens. Fra 2013 til 2014 faldt bruttoenergiforbruget 3,7 procent – til trods for en økonomisk vækst på 2 procent. Sammenlignes 2014 med 1996, hvor energiforbruget toppede, har Danmark skåret 21,8 procent af energiforbruget.

Med energiregnskabet for 2014 runder Danmark desuden en ny milepæl i den grønne omstilling: For første gang udgør vedvarende energi mere end 30 procent af vores samlede energiforbrug. Her går især elsektoren foran. Ifølge Energistyrelsens opgørelse udgjorde vedvarende energi 53,4 procent af elforsyningen i 2014.