Debat

Skab ro om grøn omstilling

En klog PSO-løsning gør ikke kun Danmark rigere, men også grønnere. Der er grøn fornuft i at fjerne PSO’en fra elregningen. Det skriver Lars Aagaard, der er administrerende direktør, i et debatindlæg i Jyllands-Posten i dag.

”Det er rigtigt, at det er uholdbart at blive ved med at skrue elafgiften op. Og det er også rigtigt, at det ikke er logisk, at vi har så høj en afgift på el, hvis vi gerne vil elektrificere samfundet.«.
 
Sådan sagde Martin Lidegaard til Jyllands-Posten i april 2012, da han var klima- og energiminister. Hans ord faldt som en kommentar til, at en analyse fra den grønne tænketank, CONCITO, viste, at det ville gavne den grønne omstilling at sænke elafgiften.
 
I dag udgør 70 procent af danskernes elregning skatter-, afgifter og tilskud til vedvarende energi også kaldet, PSO. Det sker samtidig med, at CO2-indholdet i el vil falde med 75 procent mellem 2000 til 2020. Og vi har igen i år slået verdensrekord i andel af strøm fra vindmøller.
 
Derfor kan det undre, at de grønne organisationer WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd viser modstand mod at flytte PSO væk fra elregningen. For det er da helt modsat, at danskerne betaler for en grøn omstilling på en måde, som hæmmer brugen af den stadigt grønnere el.
 
El er mere end tre gange så hårdt beskattet som eksempelvis fyringsolie. Lige nu er olieprisen tilmed lav. Her er det et positivt skridt at fjerne PSO’en fra elregningen. En dansker, der gerne vil investere i en eldreven effektiv varmepumpe, vil kunne få lettet sin varmeregning med cirka 1800 kroner om året, hvis vi flytter PSO’en væk fra elregningen. En lavere PSO-regning kan også gøre de store varmepumper mere attraktive i fjernvarmen og dermed skabe mere varme af vindkraften.
 
Og så er der, som WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd også nævner, tilmed en milliardgevinst for Danmark ved at flytte PSO’en væk fra elregningen. Få andre enkeltstående tiltag kan skabe samme værdi for det danske samfund. Tilmed på en måde som letter skattetrykket på arbejde, ifølge Skatteministeriet.
 
Men ikke nok med, at der er grøn og økonomisk fornuft i at finde pengene via finansloven. Det giver også ro om den grønne omstilling. De mange forlig, der indgås på stort set alle områder - fra forsvar til ældrepleje - bliver respekterede hvert år ved finanslovsforhandlinger som forligsbundne penge. Det er et grundvilkår i det danske demokrati.
 
Som repræsentant for de største investorer på energiområdet – herunder i den grønne omstilling - så forstår vi om nogen, hvad sikkerhed betyder. Og vi må bare konstatere, at siden energiforliget blev indgået, i 2012, er det blevet åbnet to gange på tre år – alt i mens vi har finansieret den grønne omstilling over elregningen. Så det kan kun blive bedre.
 
Vi ser derfor EU-Kommissionens kritik af den nuværende PSO-løsning som en mulighed for at skabe samfundsværdi, ro og mere grøn omstilling.