Nyhed

Danmark vinder, når EU skal frigøres fra russisk gas

I dag lancerer Europa-Kommissionen en politisk pakke med forslag til, hvordan EU i fremtiden bliver mindre følsom over for forstyrrelser i gasforsyningen. Mens løsningen på kort sigt er nye rør og flere forskellige leverandører, er dansk erhvervsliv i front, når Europa på lang sigt skal nedbringe importafhængigheden og omstille varmesektoren fra fossil til vedvarende energi.

I Bruxelles lanceredes i dag den første af årets fire store politiske pakker på energiområdet. Pakken har til formål at gøre EU mindre afhængig af russisk gas. Dels gennem øget fokus på kritisk infrastruktur og større diversitet i forhold til hvilke lande, der forsyner Europa med gas. Dels gennem en ny strategi for opvarmning og køling af bygninger, der fokuserer på at gøre varmesektoren mere effektiv og øge brugen af vedvarende energi.

- Dagens initiativer kan gøre os en smule mindre afhængige af Rusland. Især hvis medlemslandene kan gå med på en mere solidarisk brug af infrastruktur og lagre og samhandle bedre om energien, fortæller Dansk Energis vicedirektør, Anders Stouge.

Solidaritet og samarbejde om kritiske energiressourcer har været et hovedtema i arbejdet for at skabe en europæisk energiunion.  Formålet er at sikre billig, rigelig og bæredygtig energi til Europas forbrugere.

- Men det er først når og hvis Europa formår at omstille energisystemet, vi ikke længere behøver denne diskussion om import af gas, fortæller Anders Stouge:

- Det kræver blandt andet et vedholdende fokus på at gøre vore bygninger mere effektive og at udskifte olie- og gasfyr med varmepumper, fjernvarme, solvarme og andre bæredygtige teknologier. På den måde kan vi blive mindre afhængige og samtidig få mere varme for pengene.

Varme- og kølingsstrategien er samtidig godt nyt for danske virksomheder, der har særlig ekspertise i blandt andet elektriske varmepumper, fjernvarme og -køling, isolering og fleksibel integration af bygninger i energisystemet.

- Danske virksomheder er helt i front, når der skal leveres effektive løsninger, som kan give forbrugerne en billigere varmeregning og bedre indeklima, afslutter Anders Stouge.

Fakta:
Det indeholder Kommissionens vinter-pakke:

  1. Varme- og Kølingsstrategi, der skal nedbringe forbruget af fossile brændsler og dermed importafhængigheden. Strategien adresserer blandt andet energieffektivitet og samspil mellem varme- og elsystemet.
  2. Forslag til ny gasforssyningssikkerhedsforordning, der skal sikre solidarisk samarbejde om lagre, planer og infrastruktur i syv regioner.
  3. EU-strategi for flydende naturgas (LNG) og gaslagring, der diversificerer EU's gasforsyning ved at opføre skibsterminaler, så gas kan sejles ind, samt optimere udnyttelsen af gaslagre.
  4. Beslutning om informationsudveksling ved mellemstatslige energiaftaler med tredjelande, der skal sikre at EU-lovgivning overholdes i energiaftaler og samtidig sikre gennemsigtighed i aftaler.