PSO

Sol til kraftvarme er dansk verdensnyhed

Torsdag underskrev Brønderslev Forsyning kontrakten til et nyt solenergianlæg, der er det første af sin slags i verden – det kan nemlig både omdanne sollyset til strøm og varme. Men høj PSO-betaling på strøm er en barriere for flere succeshistorier, mener Dansk Energi.

Beboerne i Brønderslev kan om kort tid varme sig ved bæredygtig fjernvarme fra solen. Samtidig kan de koge vand og se TV med strøm fra sammen anlæg. Det bliver virkeligheden, når Brønderslev Fjernvarmes nye CSP-anlæg sættes i drift.
 
Anlægget, der bruger spejle til at koncentrere solens lys, kan både lave strøm ved hjælp af en turbine og flytte overskudsvarme til fjernvarmenettet ved hjælp af en eldreven varmepumpe. Dermed kan anlægget bidrage med endnu større fleksibilitet i samspil med elnettet, da det både kan producere og aftage elektricitet.

- Det er et godt eksempel på, hvordan fjernvarme og elsystemet kan tænkes meget bedre sammen, fortæller Kristine van het Erve Grunnet, chefkonsulent i Dansk Energi:

- Med store eldrevne varmepumper kan vi hente vedvarende energi fra solen, jorden eller overskudsvarme fra industriproduktion i hele landet. Her ser vi en enorm innovationsevne i danske fjernvarmeselskaber, og der er en stigende interesse for den slags løsninger internationalt.

Men successen fra Brønderslev kan blive en enlig svale. Projektet er støttet fra statens EUDP-program, som blev beskåret kraftigt i sidste års finanslovsforhandlinger. Dermed risikerer vi at sætte en stopper for udviklingen af nye løsninger i Danmark, som ellers er det, vi skal tjene penge på i fremtiden.

- Samtidig betaler fjernvarmeselskaberne en høj PSO-betaling på den strøm, de bruger. Dermed kan det være svært at få businesscasen til at hænge sammen. Når vi så samtidig skærer støttepuljerne til den slags projekter, kan jeg være bekymret for, om vi kan bevare den gule førertrøje internationalt, siger Kristine van het Erve Grunnet.

Beregninger fra Skatteministeriet viser, at det vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 1,5 mia. kroner om året, hvis PSO’en flyttes fra elregningen og til en bred skattebase, fordi vi så vil bruge mere strøm til eksempelvis transport og varme, ligesom virksomheder vil få lavere elregning.